FOR DEN LYSTFISKER-INTERESSEREDE JÆGER

Juni 2024:
Mange jægere er også lystfisker-interesserede, aktive lyst- og fritidsfiskere, - også blandt vores egne medlemmer. Derfor har nu, medio juni 2023, oprettet denne underside på hjemmesiden, beregnet på  oplysninger, der kan have interesse for og er relevante for vores lyst- og fritidsfiske-interesserede medlemmer.

Hidtil har "bare" bragt sådanne oplysninger på "Aktuelt"siden, men fra nu af har den slags oplysninger således "deres egen side"

."Knæk og Bræk" - også på fisketuren !

Juni 2024:

Det er forbudt at fange (hjemtage) torsk i hele 2024
..... og der må kun fanges/hjemtages een fedtfinneklippet laks pr. dag

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri.
I 2024 må lystfiskere og fritidsfiskere ikke hjemtage torsk, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person.
Med vedtagelsen af EU-reglerne om fastsættelse for 2024 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen er det besluttet at indføre forbud mod torskefiskeri i hele 2024. For det erhvervsmæssige fiskeri reduceres kvoten med 31 procent i forhold til 2023 og kan udelukkende bruges til bifangst af torsk i andre fiskerier. 
Forbuddet gælder i Ebeltoft Vig, men ikke nord for Færgehavnen og i farvandet omkring Hjelm.
Læs mere
her

Kysthjælpere i Aarhus har udsat de første tre lineanlæg til opdræt af muslinger til udsætning i Kalø Vig

Projektet Kysthjælper arbejder med tre elementer inden for marin naturgenopretning: Udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og produktion af muslinger til udsætning. Det sidste projekt med udsætning af tre lineanlæg til dyrkning af muslinger blev fredag den 3. maj sat i vandet i Kaløvig.

Bliv kysthjælper

Har du læst temasiderne om tilstanden i vores have i februar-nummeret af "Jæger" ?

Hvis man ikke inden var klar over, hvor slemt det står til med tilstanden i vores omliggende havområder, så er man det så sandelig efter at have læst disse temasider.  Dødt vand - uden liv - i langt de fleste danske farvande, - og dermed uden føde for både fisk og vandfugle m.m. - Det er rystende læsning.
Dansk Sportsfiskerforening forsø- ger et "gøre noget" via "Projekt Kysthjælper". Det kan du læse meget mere om 
her.
Hvis du gerne vil gøre noget for at få bedre natur i Danmark, så tøv ikke med at melde dig til projektet.