REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER
PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ FORENINGSREVIRET VED COLINDSEJE

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

  • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
  • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
  • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt. – Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
  • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter tilmeldingsfristens udløb.
  • Når man inviterer gæster med, har man pligt til at sørge for, at gæsterne er bekendt med reglen om, at såfremt nedlagt vildt ikke bliver solgt på paraden, er skytten pligtig til at aftage det til de fastsatte mindstepriser.
  • Der kan ikke inviteres gæster med til invitationsjagterne samt til premiere-jagten den 1. oktober og ”Juleoptakten” (”pølsejagten”) den 17. december (dette dog excl. evt. officielt inviterede foreningsgæster)