FÆLLES FOR FORENINGSJAGTERNE

Ved invitationsjagterne skal der traditionen tro betales ”det obligatoriske deltagergebyr” på 20,- kr. - hvilke beløb går til de velkendte formål.

Ved auktionen over nedlagt vildt på foreningsreviret Colindseje har skytten forkøbsret til det vildt, han/hun har nedlagt, - til de faste mindstepriser. Hvis skytten ikke er interesseret i det vildt, han/hun har nedlagt, sættes det på auktion for højeste bud. Indkommer der ikke bud ved auktionen, har skytten pligt til at aftage vildtet til den fastsatte mindstepris pr. art.

Hvis du har gæster med på foreningsjagterne på ”Colindseje” gælder endvidere, at det er dit ansvar, at dine gæster er bekendt med ovennævnte ”auktions-ordning”.

De fastsatte mindstepriser er: Råvildt, voksne dyr: 400,- kr., lam: 300,- kr., harer 50,- kr., fasaner og ænder: 30,- kr. Evt. nedlagte snepper, ræve, mårhunde, duer og bekkasiner tilfalder skytten.

Alternativt er der selvfølgelig også den mulighed, at den, der har inviteret en gæst med, beslutter sig for selv at stå for købet, hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at lægge ”Det grønne legitimationsskilt” i bilens forrude ved jagt på foreningsreviret ! – såvel foreningsjagter som i riffelpuljen.