Rævejagt på Blushøj, januar 1970

Formand Niels Bertram Mikkelsen overrækker "Kragepokalen" til Arne Hviid (t.v.) ved generalforsamlingen, 1. januar 1990 

JAGTUDØVELSEN
- set i det historiske perspektiv

At jagtudøvelse - det at give foreningens medlemmer mulighed for at komme på jagt - er og altid har været det primære formål i foreningens virke siden starten i 1933, siger sig selv. Denne jagtudøvelse har gennem årene fundet sted i mange former, som nævnt efterfølgende. Der har også været år, hvor det har været vabnskeligt at skaffe medlemmerne mulighed for jagt i bredere forstand, men hvor aktiviteten alligevel er blevet opretholdt ved de muligheder, der har været for at afholde rævejagter.

Læs nærmere om hver af de nedennævnte jagtformer ved at klikke på det enkelte afsnit:

Tidligere tiders fællesjagter

Rævejagter

Invitationsjagter

Bukkejagt

Foreningen får eget revir

Ungjægerjagter

havjagter
 

Rævejagt på Blushøj, januar 1970

Daværende næstformand - og senere formand - Niels Bertram Mikkelsen udsætter fasaner i Elsegaarde Bøgeskov 1978

Skriv en tekst her