HAVJAGTER

Vi er så heldige, at en række af de af foreningens medlemmer, der har havjagtbåde, stiller disse til rådighed og arrangerer havjagt for foreningens øvrige medlemmer.

Dette sker normalt to gange i løbet af sæsonen, - primo oktober måned og igen medio januar måned.

Alle deltagende får her en fantastisk oplevelse, - ikke mindst, når det er godt vejr, - men det hænder naturligvis også, at en havjagt må aflyses på grund af vejret. Det må helst ikke blæse over 5 m/s.

Der holdes altid parole i Jolleklubbens klubhus "Både Og" - og der holdes samlet parade samme sted ved hjemkomsten.