RIFFELINDSKYDNING OG HJORTEBANEN

Foreningen arrangerer hvert år forud for bukkejagten riffelindskydning for medlemmerne, - ultimo april eller primo maj måned.

I mange år foregik det i samarbejde med det konsortie, der havde jagten på "Godthåb". Det foregik således, at konsortiet lagde jord til afviklingen af arrangementet, medens vi stod for afviklingen af skydningen og selve arrangementet iøvrigt.

Herudover havde foreningen sideløbende hermed hvert år i juni måned en tur til Hjortebanen i Grenaa. Ikke fordi vi vil opfordre til at skyde til løbende vildt - tværtimod - men hvis ulykken skulle ske, at man kommer til at anskyde et dyr, der løber, er det godt at have øvet sig.

Det pgl. konsortie har ikke længere har jagten på "Godthåb", hvorfor det fra 2011 var nødvendigt at finde en anden mulighed. - Det blev til en kombination af riffelindskydning og besøg på Hjortebanen, - således at man i det ene rum på skydebanen kunne indskyde sin riffel og i det andet skyde på hjortebanen.

Det er et udmærket arrangement, der samler mange interesserede riffelskytter hvert år.