Fotoalbum 2023
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

06. november 2023:
Igen en fornem jæger- adfærd

Refererende til Hejnes beretning om sin andetræksoplevelse i aftes sammen med Alvaar og Alvaars gæst skriver Hejne i dag:

"Der er nu noget over at nedlægge og tilberede sin egen mad denne fine and går nu til Alva’s gæst som var med på andejagt igår🦆🦆🦆"

Flot gestus af Hejne ! - Tak for den fine jægeradfærd !

05. november 2023:
Denne gang måtte Hejne ikke "nøjes med" en sølvmåge og en krage

Hejne fortæller:
"Det måtte blive til et billede fra vildtkrogen da kameraet drillede lidt i mørket.

En rigtigt god aften i slusesåten med min gode ven Alvaar og hans gæst. Efter at have indtaget en lille skarp tog vi poster i den østlige ende af slusesåten; gæsten fik pladsen hvor der tidligere var skudt ænder i år, jeg i midten med hund og Alvar på min anden side. Ca. en halv time efter kom der to ænder ind over, nok tættest på gæsten, men da der ikke skete noget, tog jeg min chance og sendte et skud efter den bagerste and, som forsvandt fra himlen med et ordentlig plask i den våde såt. En hurtig apportering i de tætte siv sikrede, at vi kunne affange anden og få den på tasken. Det hele blev afsluttet med en øl og lidt jægersnak, inden vi atter drog hver til sit.
Stort tillykke til Hejne med anden (moin ikke, den smager bare lidt bedre, end sølvmågen og kragen ?)

24. oktober 2023:
Andetræk i slusesåten resulterede i en sølvmåge og en krage

Hejne Ferjani var en tur på andetræk i morges, men kom ikke hjem med nogen ænder, - derimod med en sølvmåge og en krage.
Læs Hejnes betretning 
her.

08. oktober 2023:
Så faldt det første stykke vildt i efterårs-/vinter-riffelpuljen
I morges nedlagde Aslak Stenkilde denne smukke ræv:

Klik på det enkjelte foto for at se det i stor størrelse
Aslak fortæller selv om sin smukke morgenoplevelse:
"7:20 sidder jeg i stige 3. Det er hundekoldt, men heldigvis stille med en let brise fra nordvest. Tågen over søen letter langsomt som tiden går. Det er en skøn morgen !
Efter at have siddet en times tid og set på fugle er der pludselig noget rødt, der lunter ud på naboens græs ovre mod skoven. Ræven.
Han jager mus et stykke tid og pludselig går det op for mig. Det er i de bukser jeg har på at rævekaldet ligger. Frem med kaldet og i gang med at trutte.
Han virker først interesseret men snuser lige færdig efter en mus han var igang med at fange. Herefter går han i en bue hen mod mig - også han vil gerne have vinden mod sig. Hans rute gør at han forsvinder bag træerne. Jeg sidder bom stille bortset fra at jeg blæser lidt mere i kaldet. Jeg synes jeg kan høre ham inde i hegnet. Så forsvinder lydene igen.
Der går næsten en halv time. Jeg sikrer riflen igen og hælder kaffe op. Han har vist fået min fært, tænker jeg.
Og så er han der. Ude til højre lige foran den høje bevoksning. Nok ikke mere end 40 meter væk.
Væk med kaffen og op med riflen !
Han lunter langs bevoksningen mod søen, og skal til at runde hjørnet af det høje græs og dermed til at forsvinde ud af syne. Jeg fløjter højt og han standser og kigger en sidste gang.
Han går ned i knaldet på 70 meter".

STORT TILLYKKE til Aslak og tak for "indsatsen" ! - En ræv mindre på reviret, = dagens gode nyhed ! 

09. september 2023:
Hyggelig flugtskydningsdag i konkurrence om Djurslandspokalen

For andet år i træk, og dermed for anden gang, deltog vi i flugtskydningskonkurrencen om Djurslandspokalen. Skydningen efvikledes i år på Midtdjurs Flugtskydningscenter i Pindstrup.
Vort hold bestod af Hejne Ferjani, Alvaar Friis, Ole H. Andreasen og Finn Adamsen, med et samlet resultat på 60/114. Stor tak til alle fire for indsatsen !
Vinder af konkurrencen blev Feldballe I med 90/103, nr. 2 Rosenholm I med 89/106 og nr. 3 Feldballe II 86/103
Det var en rigtig hyggelig dag med ca. 100 skytter og tilsmilet af det skønneste sensommer-vejr.
Herunder lidt stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

August og september 2023:
Der er liv på reviret.
Mange gode og smukke hilsener fra vildtkame- raet.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. marts 2023:
Godt, informativt og roligt kredsmøde - Elsegaarde Jagtforenings formand tildelt Jægerfor- bundets bronzenål

Ved kredsmødet i DJ's Kreds 3 var foreningen repræsenteret med 4 repræsentanter: Tina Hansen, jagtudvalgsmedlem Carsten Høgsholt, næstformand K.A. Hansen og formand Jørgen Brøgger. Derudover deltog yderligere 4 medlemmer af foreningen qua deres "officielle poster" i kredsen. Det var Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen, uddannelseskoordinator Kasper Fogh, nyjæger-koordinator og bestyrelsesmedlem for DJ i NP Mols Bjerge, Karen Thingstrup samt medlem af hjortevildtgruppe Djursland Klaus Fogh.
Det var en interessant og informativ aften, hvor både landsformand Claus Lind Christensen, HB-medlem Torben Schultz Jensen og kredsformand Reidar Lænø beskæftigede sig meget med de udfordringer, jagtsagen, og dermed jægerne, står overfor. Hvordan den mindste "træden ved siden af" kan have katastrofale følger for jægernes samlede image i en verden hvor langt den største del af befolkningen ikke har nogen berøring med (eller viden om ?) jagt og jagtudøvelse og dennes betydning for vildt- og naturpleje, også for ikke jagtbare vildtarter og for truet flora og biodiversitet.
Under dagsordenens pkt. 8, "Indkomne forslag og uddeling af tegn" var der tildeling af 3 aktivitetstegn. Da disse var overrakt, blev vores egen formand kaldt frem og blev  - til egen store forundring og forbavselse - tildelt Jægerforbundets bronzenål. Overrækkelsen blev foretaget af HB-medlem, Kreds 3, Torben Schultz Jensen, der oplæste en fin motivering. Efter behørig fotoseance takkede Jørgen for den fine hæder.
Læs mere om kredsmødet
her.
Her nogle situationsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Uge 12 og 13, 2023:
Livlig aktivitet på vildtkameraet

Vildtkameraerne på foreningsreviret sender os løbende informationer om alt, hvad der rører sig indenfor kameraernes rækkevidde. Her er et lille udsnit af billeder af såvel pattedyr som fuglevildt. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. februar 2023:
Fodertønder efterset og renoveret

Vores 3 gode jagtudvalgs- medlemmer, Klaus, K.A og Carsten,  var i dag på reviret for at afterse og renovere alle foder- tønderne, som der stadig er behov for, - "for vildtets skyld" !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

10. februar 2023:
Så blev den nye, automatiske fodertønde etableret på reviret.
Stor tak til Carsten, Tina og K.A. for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen.

02. februar 2023:
Godt  jægerråds-årsmøde med spændende, indle- dende foredrag om  bestandstælling

Der deltog ialt 23 DJ-medlemmer i Syddjurs Jægerråds årsmøde i Jagtens Hus, Kalø. Heraf var de 12 fra Elsegaarde Jagtforening, og så fik vi endda et nyt medlem i løbet af aftenen.
Årsmødet indledtes med et meget interessant powerpoint-foredrag om den af DJ igangsatte bestands- tælling af især markvildt.
Foredraget holdtes af DJ's projekt- leder på området, natur- & vildtkonsulent Zacharias Jacobsen og affødte flere spørgsmål.
Selve årsmødet fik en god og rolig afviklling. Vores egen formand valgtes til dirigent, og da der skulle vælges repræsentanter fra Jæge- rrådet til årets repræsentant- skabsmøde valgtes Jørgen Brøgger som repræsentant og Georg Sand og Carsten Høgsholt som h.h.v. 1. og 2. suppleant. Det var første gang i mange år, at der var kampvalg om pladserne, normalt plejer vi at skulle "hive" de sidste med. Så det var meget positivt, at interessen pludselig var så stor.
Erfaringsmæssigt bliver der nok også behov for suppleanterne.
I sin beretning kom jægerråds- formand Poul Arne Nielsen bl.a. ind på Nationalpark Mols Bjerge og Naturnationalpark Mols Bjerge, der er to forskellige ting. Derudover på natur- & miljøpolitik i forhold til jagtudøvelse, blyfri riffelammu- nition, nye regler for landbruget og samarbejde med andre grønne organisationer og kommunen. Beretningen gav anledning til flere kommentarer, især om National- parken contra Naturnationalparken.
Kredsformand Reidar Lænø aflagde beretning om Kredsens virke, hvilket medførte flere kommentarer til begrebet "God jagt i generationer". - Det gode møde sluttede ved 21.30-tiden.
Herunder nogle "skud" fra den gode aften. Klik på det enjkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. februar 2023:
Jagtudvalget på arbejde igen
Den automatiske foderautomat er nu færdigsamlet og klar til at blive i9nstalleret i terrænet. - Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen.

31. januar 2023:
Gravjagt

I forsøget på at få reduceret rævebestanden på foreningsreviret havde vi, ved mellemkomst af vores gode medlem, Thorlaif, allieret os med de to inkarnerede og meget erfarne gravjægere Knuid og Ole fra Grenaa. Yderligere deltog her fra foreningen Hejne, Arjan, Michael, Alvaar og Jørgen. Vi førsøgte ved alle gravene på "Syd". Efter en kort "parole" ved "laden", hvor Jørgen udpegede, hvor de forskellige ligger og Knud havde havde givet diverse "dessiner", startede vi med kunstgraven i fremisen ved stige 7. Desværre "var ingen hjemme" her. Det samme var tilfældet med naturgraven midt på marken mellem stige 8 og søen. Forventningerne var store, da skulle "prøve kræfter" med det store natur-gravkompleks i remisen nord for søen. Knud kunne imidlertid hurtigt se på hunden , at det var grævlinge, derr befandt sig i komplekset, hvorfor hunden ikke gik derned. Sidste forsøg var de to et-rørs naturgrave i skellet/diget mod naboreviret. Desværre heller ingen "hjemme" her. Mens vi indtog vores kaffe og madpakker io jagthytten tilbød Alvaar, at vi kunne fortsætte til hans revir ved Sjellebro.Hvilket vi selvfølgelig ikke lod os sige to gange. Alvaars revi dér er et "sumpet" moseområde, med tæt pilebevoksning m.m.. Alvaar foreslog, at vi startede med at drive området af på "almindelig vis", hvilket kunne lade sig gøre, da Thorlaif havde sin ruhår med i bilen. Knud bruger kun sin gravhund til gravjagt og intet andet, så den blev i bilen, mens vi brugte en times tid på at drive stykket af. Der måtte her skydes ræv, mårhund, fasankok og sneppe. Og resultatet blev en enkelt kok, nedlagt af Michael. Det vil sige, han anskød den pgl. kok, hvilket imidlertid gjorde, at vi blev vidner til noget af det flotteste hundearbejde nogen af os nogensinde har set : Den anskudte kok fløj 200-300 m videre og landede ifølge Knud på den anden side af åen. Knud anviste stedet hvor kokken var landet. Der forestod således en rigtig vanskelig apporteringsopgave. Åen var på stedet omkring 4 m. bred og havde en kraftig strøm og vel en temperatur på omkring 6 grader.
Heldigvis svømmede hunden villigt over åen og fandt hurtig kokkens "fod" og fulgte sporet knap hundrede meter, og haps så havde hun kokken. Kom tilbage med den og svømmede over åen endnu en gang og afleverede perfekt til Thorlaif.
Heldigvis så lykkedes det så fornemt. Og Thorlaif siger: "Nu er jeg heldigvis fri for at blive mobbet af Knud" !

Der blev ikke set andet, - bortset fra solsorte. Derefter blev det så gravhundens tur, men den pågældende kunstgrav viste sig at være sunket sammen og defor ude af brug. Tilbage ved bilerne sluttede vi af over den øl/vand, som Aalvaard bød på. Klokken havde da passeret 14, og der kom pludselig en lille sludbyge, så vi fandt hurtigt ind i bilerne og tog hver til sit med en dejlig dags oplevelser "i rygsækken".
Fik vi ikke affyret nogen skud med haglbøsserne, gjorde jørgen det til gengæld med telefonens fotoapparat. De er her (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse) :

29. januar 2023:
Hyggelig "afslutningsjagt" - med god skudstatistik

13 deltagere havde fundet sæsonens afslutningsjagt værd at stå tidligt op for at deltage i. Heraf 1 gæst uden gevær, 1 barn (selvsagt også uden gevær) og 4 hundeførere. D.v.s. 7 mand til at stå for. Efter hyggelig morgenkaffe i jagthytten og efterfølgende parole ved bålstedet startede vi som sædvanlig med sydstykket, der også blev drevet af "efter traditionen". Ved remisen nord for søen blev der set en ræv, der skyndsomt "salverede sig" på nabosiden af det nærliggen de skel. I mosen blev der set en enkelt sneppe, der ikke kom ud, men blot slog op og så ned igen bag drevet, "Oles remise" rummede intet, det gjorde derimod pausen i "fabrikken" ("ruinen/laden"). Den rummede de sædvanlige læskedrikke, der bekom alle vel efter den tunge gang i den våde og tunge jord. Da alle både havde fået slukket tørsten og genvundet kræfterne kørtes tilbage til P-pladsen, hvor vi deltes i to hold. Det ene hold med de to hundeførere med de små hunde drev det lange hegn af op til og med søen og tilbage igen. Det andet hold kørte til "Den Gule Gård", hvor "skrubbet" omkring gården samt remisen ved stige 2 blev gået igennem. I skrubbet omkring gården lettede en fasankok, der forstandigt valgte at tage den flyrute, hvor det ikke var muligt at skyde til den. Derudover blev der intet set af nogen af holdene.
Ved paraden - der var uden vildt - konstaterede formanden,at der ikke var noget at udsætte på dagens skudstatistik og takkede herefter for en god og hyggelig formiddag i den friske luft og takkede alle fordi, de havde valgt at deltage. Lidt vemodigt at slutte sæsonen af !
Herefter blæstes "frokostsignalet" og jagthytten blev invaderet for at tilfredsstille den opbyggede sult med de medbragte madpakker. I anledning af, at det var sæsonens sidste jagt, var foreningen vært ved en enkelt dram til frokosten. Afslutningsvis røgtede Ole Bisp igen,.igen hvervet som jagtfiskal med vanlig humor og sans for de små detaljer, som han havde bemærket  i dagen løb.
En dejlig formiddag og en dejlig sæson var slut. - Men vi ses til de kommende arrangementer af anden art, end ren jagt !
Blev der ikke skudt med haglgeværerne, blev der det til gengæld med fotografiapparatet. Resultaterne ses herunder. Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse.- Fotos: Arjan Maat og Jørgen Brøgger.

13. januar 2023:
Hyggelig og god formiddagsjagt, - trods hård vind

Det blæste "en halv pelikan", da vi mødtes ved sydenden af Slusesåten; så det gik gennem marv og ben ! Det blev derfor er kort parole, hvor det blev "befalet", at man skulle beholde huerne på. Der var ingen af de 9 deltagende, der ligefrem stod i kø for at være blandt de, der der skulle stå på post på havsiden. Yderst forståeligt. Tilsidst var der dog 3, der meldte sig frivilligt. Dem satte Stig Troelsen på post,  mens formanden satte af langs vejen. Det vigtigste var dog, at det holdt tørvejr på trods af vejerprofeternes varslinger om kraftig regn. Der blev lettet 4 bekkasiner, som der selvsagt ikke blev skudt til, da vi jo har passeret 31. december.
Da såten var slut, skyndte vi os ind i bilerne for at køre til Holme. Vi var nemlig inviteret til også lige at tage en såt eller to på det revir, som Georg Sand, Chr. Koudal, Peter, Mikkel & Jørgen Brøgger har dér.
Vi startede med "Skoven", hvor der gik et dyr bagud og skråt op mod remisen, - men der havde vi sat en "strategisk bagpost" ved det fældede læhegn i skellet. Der stod Klaus Boll, der havde fint skud til dyret. Det løb dog videre på trods af, at Klaus også gav det det andet skud.
Det blev naturligvis fulgt med øjnene, og da det havde passeret næste skel og dermed igen var inde på vores revir, drejede det pludseligt et par gange rundt om sig selv og faldt. Det viste sig at være en fin gaffelbuk i bast. I skoven blev der yderligere lettet en sneppe, der ikke blev skudt til samt en hare, der efter 2 "salutskud" løb frejdigt videre. Den løb gennem hegnet ind til "firkanten", netop på sted, hvor formanden havde stået 2 min. før, men havde pakket sammen og forladt posten, fordi han blev kaldt på af Koudal, der mente at såten var færdig. - Hvilket den altså alligevel ikke var.
Da bukken var hentet og brækket, holdt vi en læskepause, inden vi tog "firkanten" som dagens sidste såt. Her blev Henrik, der er dårligt gående, sat på en "strategisk bagpost", hvilket skulle vise sig at være en god placering. Da "kæden" drev fremad i østsiden af marken, lettede der en hare, der bagud ned til Henrik, der dog "nøjedes med" at sende to "salutskud" efter den. Dermed forsvandt muligheden for at få en "sidste øjebliks hare" inden fredningen på søndag jo nok. Efter en kort hyggesnak ved bilerne kørte vi hver for sig hjem til "mor og kakkelovnen".
Her er nogle få stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26.-01.-2023:
Jagtudvalget i arbejde - nye vildtplejeforanstalt- ninger

Vores gode jagtudvalgsmedlemmer Klaus, K.A. & Carsten mødtes i dag og samlede den nyindkøbte automatiske foderautomat med tidsindstilling og strømforsyning via solcelleanlæg.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: K.A. Hansen

21. og 22. januar 2023:
Nye hilsener fra vildtkameraet
Øverste billede fra den 21. - Uden tvivl de samme to rådyr, vi ser på billederne. Godt at vide, at de er der.

21. januar 2023:
Spændende "Bevægelses- jagt Djursland 2023"

Også i år stod Ryomgård Jagtforening for det store og omfattende arrangement "Bevægel- sesjagt Djursland". Elsegaarde Jagtforening deltog med 6 mand fordelt med 3 i stigerne nr. 7, 8 & 9 på "Syd" og 3 i stigerne 1, 2 & 3 på "Nord".
Henrik i stige 8 ankom til reviret noget tidligere end Erik og Per i stige 7 og 9. Inden Erik og Per nåede at ankomme, så Henrik 3 stk. råvilædt og 1 ræv. Senere så Per og Erik 2 stk. råvildt (de samme). Ingen af dem havde skudmulighed til noget af det. - På "Nord" så Kasper i stige 1 to ræve komme i hurtig fart skråt ned ad den store bakke foran ham (naborevifret), med havde ikke skud til nogen af dem. Mikkel sad i stige 3, og pludselig kom der 2 stk. råvildt ud af læhegnet til venstre for ham. De gik et lille sthykke tid på marken, men Mikkel kunne ikke komme til at dreje sig i stigen, hvor armlænet også var for højt til at han kunne få orentligt anlæg uden at skulle op at stå. Dyrene gik igen gennem læhegnet og ind på "bagsiden" og ned forbi stige 5 med kurs over mod stige 2, hvor Jørgen sad. De havde retning lige mod remisen og gik op langs den modsatte side af den, hvor stigen står. Jørgen fulgte dem og ca. en trediedel oppe ad siden gik de ind i remisen. Den bageste (formentlig et lam) stod stille et øjeblik, halvt dækket af en busk, men Jørgen kunne ikke komme til at vende sig om i stigen. Da han var ved at dreje hovedet af led, gik dyrene op mod det øverste hjørne af remisen (siden mod Den Guile Gård) og var ikke længere synlige
Da Jørgen vendte sig med front "den rigtige vej", så han den ene af de to ræve, Kasoper havde set, komme i fuld fart ned ad bakken overfor. Den passerede skellet ind på "vores side" og fulgte dette, stadig i god fart. Jørgen råbte af den, den standsede "et splitsekund", men inden Jørgen havde fået hold på den i kikkerten, var den afsted igen i "fuldt fiorspring". Det hele skete lige omkring kl. 11.00.
Kl. 12.30 mødte alle, minus Henrik, ved jagthytten. Henrik havde tilmeldt sig hele arrangementets officielle afslutning på Mejlgaard Slotskro, hvor der var samlet parade, spisning, foredrag og lodtrækning om fine præmier,. - For vi fem andre var foreningen vært ved en enkelt dram, mens vi udvekslede oplevelser. Alle frøs bravt; det havde været en flot men absolut også kold morgen og formiddag, så vik fik hurtigt gang i bålet, som vi "klumpede os sammen om". Efter en halv times tid brød vi op en god formiddags oplevelser rigere. Det gorde godt at komme ind i en varm, bil, skal vi hilse og sige.

08. januar 2023:
God "Nytårsjagt" - i tør- vejr (indtil ......) !

ud af 18 tilmeldter deltog 17 i årets første jagt, - idet der allerede dagen inden indløb sygdomsafbud fra en af de tilmeldte. Vi "følte med ham"- selvfølgelig fordi, vi ønsker ham al mulig og snarlig god bedring - men også fordi vi havde en god dag, hvor vi gerne havde set ham iblandt os. Ud af de 17 deltagere var 3 hundeførere, en gæst og Christian Wind som juniorjæger uden gevær.
Efter morgenkaffe og parole - hvor vort nyeste medlem Alvaar Friis blev budt særligt velkommen iblandt os - blev reviret "angrebet" på nogenlunde den sædvanlige måde. Dog således at andehullet og den "tilhørende" remise blev drevet fra vest mod øst i stedet for som normalt fra nord mod syd. Det gav dog ikke nogen yderligere effekt, end "normalt", - måske lige med undtagelse af, at andesøen var fyldt af ænder, der åbenbart alle vidste, at vi havde passeret 1. januar, og at fredningstiden for dem nu var indtrådt.
Så var der mere liv i mosen. Der lød en del skud - dog knap så stor en "kanonade", som ved "juleoptakten". Det viste sig efterfølgende, at drevet havde lettet 5-6 fasaner, der alle slog ud over skytterne, samt et stk. råvildt, der hurtigt "salverede sig" ind på nasbostykket. To af den halve snes skud, der blev afgivet, resulterede i hver sin fasanhøne. "Oles remise" gemte heller ikke på noget vildt, og efter "den obligatoriske læskepause" kørtes til P-pladsen ved jagthytten, hvor vi deltes i to hold. Traditionen tro såleds, at det ene drev det lange hegn af op til og med andesøen og tilbage igen, mens det andet tog bevoksningen omkring den gule gård samt remisen ved stige 2. Ingen  af de to hold så imidlertid andet end solsorte og få andre småfugle.
Vejret var hele formiddagen "tungt" men tørt. Ved paraden ønskede de to "fasanjægere" at udnytte forkøbsretten og aftage hver sin fasan. Og netop som de sidste strofer af "Frokostsignalet" lød, kom regnen. Passende tidspunkt. Vi kunne lige nøjagtigt nå at komme ind i den  lune og tørre jagthytte, inden det for alvor brød løs. Da madpakkerne var indtaget, varetog Ole Bisp på sædvanlig "lun" vis hvervet som jagtfiskal, inden  vi brød op ved 14-tiden, endnu en dejlig jagtdags oplevelser rigere.
Herunder lidt "skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. december 2023:
Helt igennem god "juleoptakt" - god jagt, tørvejr, flot parade, god skudstatistik og masser af frisk luft samt hyggelig og venskabelig stemning.

Ikke færre end 23 nimrødder, m/k,  mødte op til den sidste jagt inden jul; den traditionsrige "juleoptakt". Jagthytten var fyldt til bristepunktet under morgenkaffen, - de sidste 5 måtte stå op i pantryet. Men ... "hvor der er hjerterum, er der husrum", så det gik.
Efter overstået morgenkaffe og parole blev sydstykket grebet an efter jagtudvalgets instrukser. Som sædvanlig, fristes man til at sige, var der ingen ænder i søen, men på drevets vej dertil lettede de en hare, der skyndsomst bragte sig i sikkerhed på naboens side af skellet. Der lettede yderligere en flot fasankok, som vores gæst, Tom, "virtuost" nedlagde ... i 2. skud. Hans gode cockerspaniel, der stod på post sammen med ham, apporterede i fineste stil kokken.
Havde der ikke været ænder i andesøen, var der det til gengæld på det oversmømmede område i engen, men de lettede alle klogeligt, da de observerede at vi var på vej (ingen dækningsmulig- hed). Set en sneppe og et par bekkasiner i mosen, - udenfor skudhold.
Efter "den obligatoriske "anti-dehydrerings-pause" tog nogle tilbage til jagthytten for at gøre klar til den traditionelle afslutning, mens resten drev nordstykket af. Her blev der lettet to fasankokke og en hare. De førstnævnte nedlagt og haren udenfor skudhold.
Da "nordholdet" kom tilbage til jagthytten med de to kokke, havde de andre fået gang i både bål og grill og dækket fint op til udendørs hygge. Vi var ganske enkelt for mange til at være indendøre i jagthytten.
Vi havde den glæde, at vores gode jagtvært, Thomas, og hans kone, Lone, havde takket ja til vores invitation til at deltage i denne afsluttende del af dagen. Som det første på paraden takkede formanden Thomas for al den hjælp og imødekommenhed, han havde vist os i det nu snart forgangne år, og ønskede dem begge glædelig jul med at par flasker.
Og så gik både hyggen og snakken ellers "på kryds og tværs", indtil de første brød op ved 14.30-tiden. Vi ønskede alle hinanden glædelig jul, og bestyrelsen og jagtudvalget tog sig af oprydningen. - En helt igennem pragtfuld jagtdag !
Vi lader billederne fortælle. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. december 2023:
Hyggelig "tørvejrsjagt" ! - med masser af frisk luft. Ja, det var tørvejr i denne ellers så våde tid, men .....

Det siges, at traditioner skal holdes i hævd. Det kan vi godt blive enige om, så længe det drejer sig om de gode traditioner. Men den "tradition", som det efterhånden synes at være blevet, at det altid skal blæse, når vi holder jagt i Slusesåten, kunne vi nu godt undvære. Nå, vi klarer det jo alligevel altid (selvom blæsten går gennem marv og ben); også denne gang.
15 godt påklædte jægersmænd mødte op ved sydenden af Slusespåten på Øer, heraf de 4 med hunde.​ Såten blev drevet af frem og tilbage under ledelse af næstformand "K.A."
Og ja, nok var det tørvejr, og for såvidt også godt jagtvejr, men der står stadig meget vand i såten, og det var vandkoldt, hvilket føltes endnu koldere på grund af blæsten, ikke mindst for posterne på vandsiden". Det virkede næsten som om alt var "dødt", som om der "lå en dyne over det hele".
Der blev set/lettet en sneppe, 4 bekkasiner, 1 due og 1 skarv. Det eneste, der var på skudhold, var sneppen, men den fløj for lavt, til at der kunne/måtte skydes til den.
De 11 af os fortsatte efter denne såt til den del af Kaj Birk Jensens revir, der kaldes "Skrubbet", og som kun ligger 5 minutters kørsel fra Slusesåten. Kaj havde ikke selv mulighed for at deltage i jagten, hvorfor denne såt blev ledet af Peter Løkke Jensen. Der blev lettet et stykke råvildt og 2 bekkasiner. Rådyret gik ud mellem to poster, der begge sagde, at det var for langt ude, til at de ville skyde. Også bekkasinerne var udenfor skudhold.
Da såten var drevet af, samledes vi ved bilerne, hvor foreningen var vært ved en læskedrik, hvorefter vi sagde tak for en god formiddag med masser af frisk luft og god motion. De fleste gav udtryk for, at de nu glædede sig til at komme "hjem til kakkelovnen og en god frokost".
Her er et par stemningsbilleder fra den afslutten "seance" i læ af bilerne.
Klik på det enkelter foto for at se det i stor størrelse

25. november 2023:
Pragtfuld jagtdag i smukt, omskifteligt vintervejr

18 nimrødder, m/k, mødte forventningsfulde op i det noget så sjældne i denne tid som tørvejr ! Ovenikøbet med udsigt til at solen måske kunne finde på at bryde gennem skyerne, hvilket den også gjorde kort efter parolen. 
Jagten blev grebet an stort set, som vi plejer; startende på "Syd" med enkelte "justeringer" belært af de seneste par jagters erfaringer. Jagten her blev noget begrænset af, at så store dele - hele arealet med mosen og engen ved siden af - er oversvømmet, og engen omdannet til en ny sø, der allerede er taget i brug af svanerne og andre vandfugle (se artikel i højre spalte). I "blomsterengen" blev der lettet 3-4 fasaner, hvoraf der blev skudt til den ene, en flot kok, der også "pakkede flot sammen" i skuddet. I mosen lettede der en enkelt sneppe, der ikke blev skudt til.
Efter den obligatoriske læskepause i ruinen tog vi til "Nord", som blev grebet helt traditionelt af: Et hold, der drev området omkring den gule gård + marken ned til remisen ved stige 2 og derefter selve remisen af.
Det andet hold drev det lange hegn + markerne på begge sider heraf op til andesøen.
Og havde vi ikke set meget vildt på "Syd", så kom vi så sandelig til det her. I "skrubbet" omkring gården lettede vi ikke mindre end 7 stk. råvildt, hvoraf de fire stak af i retning mod Hvilsager og de tre andre  mod remisen ved stige 2. Rå og to lam. Et stykke ude slog lammene af  og gik over i remisen på nabostykket, mens råen fortsatte mod remisen, hvor vi forventede, at den havde stillet sig, men da vi kom, var den væk. Formentlig fortsat gennem remisen og over på nabostykket.
"Holdet i hegnet" så endnu mere vildt. De lettede 3 stk. råvildt, 4-5 fasaner, 2 harer, 1 ræv og 2 bekkasiner. Der blev skudt til en fasan, høne, der "pakkede lige så flot sammen", som kokken på "Syd" havde gjort.
Ved paraden takkede formanden for god jægermæssig indsats, to skud til to stk. vildt, der begge var leveret;  fin skudstatistik; rigtig flot hundearbejde og rigtig god og hyggelig stemning. Sidstnævnte uden tvivl hjulpet godt på vej af vejret: Forholdsvis vindstille, sol meget af tiden, afbrudt af et par mindre snebyger, der ligefrem prikkede til den så småt begyndende julestemning. De to skytter udnyttede deres forkøbsret til fasanerne og efter tonerne til "Jagt forbi" og "Frokostsignalet" samledes vi til hyggeligt samvær omkring madpakkerne i en tæt pakket jagthytte. Efter en jagtsang og jagtfiskalens "formaninger" brød vi op ved 14-tiden. For de, der skulle gennem Mørke by på vejen hjem, kom der et ekstra "puf" til julestemniungen, da byen var helt klædt i hvidt.
En helt igennem dejlig jagtdag, der vil blive husket længe.
Herunder lidt stemningsfotos fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. (Fotos: Erik Fyhn Smidt og Jørgern Brøgger)

17. november 2023:
Dejlig jagtdag, - omend kold og fugtig

16 nimrødder, m/k, mødte op ved mødestedet syd for Slusesåten, der - man kan vel efterhånden godt sige - "levede op til sit ry for at være kold og vindomsust". Alle havde kørt i regnvejr indtil de nåede mødestedet, hvor regnen heldigvis holdt inde og kun gik over i "snusk", inden der blev kaldt til parole. Luften var fuld af væde og den kraftige blæst gjorde yderligere sit til, at det hele føltes ret så vandkoldt.
Det tog dog ikke modet fra nogen.
Efter parolen sattes skytter af langs stranden og langs vejen, og de fire hundefolk gjorde klar til at drive, når skytterne var på plads.
Efter de seneste ugers kraftige regn, var der store oversvømmelser, ikke kun "pytter", men hele "damme" sine steder, også op over almindelig gummistøvlehøjde ! Driverne måtte helt undlade at drive den sydligste del af såten af, og først starte ved "midterbæltet". De drev op langs vandsiden og ned langs vejsiden. Alle hundene gik rigtig godt, der hvor de kunne komme frem for vand. Da drevet havde nået nordenden, lød der to skud. Det viste sig senere, at det var Hejne Ferjani, der havde nedlagt en sneppe, som hans hund apporterede fornemt. Der blev "vistnok" set et glimt af et rådyr, der forsvandt i birkene på nabostykket. Hvis det altså var rådyr.
Da såten var blæsr af, samledes vi ved bilerne, hvor Hejnes sneppe blev beundret, og foreningen var vært ved en forfriskning, inden turen gik videre til Aalvaar Friis´ revir ved Sjellebro. Dog måtte vi først sige tak for i dag til de tre, der ikke kunne følge med ud til Alvaar. Heraf desværre to af hundeførerne, så der kun var to hunde med at drive Såterne hos Alvaar af.
Vel ankommet til Sjellebro startedes med at indtage madpakkernes indhold i gildesalen på den ejendom, hvor Alvaar har lejet jagten. Hertil var Alvaar generødst vært ved øl/vand & en dram.
Da sulten var stillet, toges fat på jagten. Første såt var "mosen og engen". Havde der stået meget vand i Slusesåten, var dette dog "det rene vand" ved siden af, hvad der stod på denne sår, der grænser op til Alling Å, der var gået langt over sine bredder. Driverne måtte opgive at drive de sidste to trediedele af, da der stod ca. en meter vand.
Ikke desto mindre blev det god jagt. Der lettede, og blev set, 3 fasaner, - der alle faldt for velrettede skud, men hvoraf hundene kun kunne finde og apportere de to. Efter længere tids søgning besluttedes at gå videre og efterfølgende få fat i en anden hund, der mentes at ville kunne finde fasanen.
Der blev også hørt lyden af et dyr, der uset passerede i det dybe vand. Alle, der hørte det, var enige om, at det kun kunne være råvildt.
Deltagerne deltes i to hold, der drev hver sin juletræs-plantning igennem. I den ene blev der set en hare, som der dog ikke kunne skydes til. Intet set i den anden plantning.
Vel tilbage ved gården holdtes parade. Forinden nåede Hejne Ferjani dog at tømme sine vaders og vride sine sokker (se fotos). På trods af, at han havde haft langskaftede vaders på, da de ledte efter "den forsvundne fasan", var de blevet bordfyldt med vand.
Formanden takkede for indsatsen i Slusesåten og meddelte, at sneppen selvsagt tilfaldt skytten og derefter sagde tak til Alvaar for invitationen og den gode jagtoplevelse. Alvaar takkede for deltagelsen i Sjellebro, for god skydning (skudstsatistikken var i orden), for godt og hyggeligt samvær og for fin jægeradfærd, hvorefter han igen bød indenfor i gildesalen, hvor der vankede lækker "fødselsdagskringle" til de "ventende" termokander.
Hejne havde ringet efter den tidligere omtalte hund, der mentes at ville kunne finde den "bortkomne" fasan, og trods sine bare fødder i træskoene kørte Hejne ham i møde, og mens vi andre sad og hyggede os med kaffen og wienerbrødet, kom Hejne og den pgl. hundeejer tilbage, stolt fremvisende fasanen. Flot hundearbejde ! . og en god fornemmelse for alle, at der ikke blev efterladt nedlagt vildt, der ikke kunne findes.

Under kaffen takkede formanden endnu en gang Alvaar for invitationen og den gode jagtoplevelse, og overralkte Alvaar en "flaskepost" som beskeden tak, inden der blev brudt op, og alle tog, mere eller mindre forkomne, "hjem til mor, kakkelovnen og sofaen".

Herunder nogle stemningsindtryk fra dagens oplevelser:

11. november 2023:
"Dagen derpå" - "Mortensjagt" med kun to skud afgivet og intet på paraden

18 mand deltog i dagens jagt, der hovedsageligt var "trampejagt" med god mulighed for at "trave noget af sulet fra mortensanden i aftes af sig". Ud af de 18, var der 3 med hunde (den 4. måtte meldes fra, da den var kommet i løbetid) og en driver uden gevær.
det var familien Brøgger og Christian Koudal & Georg Sand, der havde inviteret på den traditionelle jagt for for foreningens medlemmer. 
Efter en nat og flere forudgående dage med voldsomt regnvejr var vi så heldige, at regnen holdt inde en times før, vi mødtes. Nok var det tørvejr, men luften var tung saf væde, og alt dyngvådt. Der stod store klare "pytter" overalt. Jorden er i øjeblikket så våd, at vandet ikke kan trænge ned.
Vi gennemførter selvfølgelig jagten ud fra "det muliges kunst". Peter Brøgger holdt parolen på vejen ud for ejendommen Arielvej 26, efterfulgt af "den obligatoriske parolebitter".
Der startedes med "skoven". Da Georg og Anton Sand var gået forbi skoven ude på vejen havde de set et rådyr derinde. Men det kom bare ikke ud. Vi er overbevist om, at det bare har stået og trykket i det tætter vildnis og ventet til drevet var kommet forbi. Det samme var der en ræv, der havde gjort; men den blev ikke derinde. Da såten var blæst af, kom den bagud og gik skråt op mod remisen. Den var på fint skudhold for skytten i hegnet, men desværre i retning mod naboposten, hvorfor den fik lov at passere naboskellet uantastet.
Derefter blev "firkanten" drevet af i eet stort drev  frem og tilbage, - "haretramp". Intet lettet ! - hvilket igen anset for værende på grund af det våde føre.
Efter en læskepause i skovbrynet blev "det lange stykke" op til og med remisen drevet af, igen som regulær haretramp. Her blev der lettte en 5-6 bekkasiner, hvoraf den ene blev "hilst" med to "salutskud", der var affyret i zig, mens fuglen var i "zag". - Samme skytte blev aå overrasket, at han slet ikke nåede at reagere, da der pludselig lettede 2 stk. råvildt i det høje græs lige foran ham.
Dagens næstsidste såt var "trekantren" ved sommerhusene, som der var store forventninger til, da den er bevokset med vinterraps. Men heller intet dér. Igen uden tvivl trakket være det sjaskvåde føre.
Dagens sidste såt var "den sikre". Allke samledes omkring bålstedet i skoven, hvor Geoerg sand og Jørgen Brøgger  havde tændt bål og gjort klar til at varme vildtsuppe herover, mens de andre var på haretramp. Det tog lidt tid at få bålet til at fænge ordenstligt, og dermed også med at få suppen varmet.  Imens gik hyggesnakken, hvortil Erik Fyhn Smidt havde medbragt en ramme øl, så alle kunne få vædet de tærre ganer efter den lange travetur.
Tilsidst lykkedes at gfå suppen varm, og der blev delt rundt. Suppen var tilberedt på en vildsvinehals og en dyrebov. Alle nø det, og huyggesnakken fortsattes, mens der blev "søbet".
Ved 14-tiden begyndte de første at bryde op sige tak for i dag, og da alle var taget hjem, ryddede værterne op, glade over, at alle havde været så glade og tilfredse, også selv om der ikker kom noget på paraden.
Klik på det enkjelyte foto herunder for at se det i stor størrelse:

07. november 2023:
"Vores nye sø"

Ved jagten i lørdags kunne vi konstatere, at hele engen ved mosen på sydstykket står under vand som følge af den seneste tid voldsomme regn. Paw Baltzersen tog dette billede af "vores nye sø", som han i dag har sendt os:

Stor tak til Paw for billedet. ! - Så kan vi jo håbe på, at "den nye sø" vil tiltrække nogle ænder til næste gang, vi har foreningsjagt, - omend det jo nok vil blive vanskeligt at komme tæt nok på dem.

04. november 2023:
Fin jagt med god tilslutning og fornem jægeradfærd
24 forventningsfulde nimrødder mødte op til sæsonens tredie foreningsjagt, heraf 5 gæster. To af de fem gæster var de to nyjægere, der havde sagt ja tak til vores invitation af 2 nyjægere til dagens jagt. Et meget sympatisk tvillingepar, Emil pog Rasmus Aabenhus Madsen.
Efter morgenkaffe og parole med særlig velkomst til vort nyeste ,medlem, Torben Greve Himmelstrup, og vores gæster, startede vi traditionen tro på sydstykket. I andesøen var der intet, i "blomsterengen" blev der nedlagt en sneppe og yderligere lettet 4 stk. råvildt og 3 fasaner, uden at der blev skudt til noget af det.,
I mosen lettede der en 4-5 fasaner, hvoraf der blev skudt til en kok, der også "pakkede sammen", men .... blev hængende i et træ, der stod, hvor der var for høj vandstand til, at man kunne komme ud til det i almindelige gummistøvler. Mere herom lidt senere.
Fornem jægeradfærd:
"Oles remise" "gemte ikke på noget", så det var tid til "den obligatoriske" læskepause. Her tilbød vort god medlem, Alvaar Friis, at køre hjem og hente et par waders, mens vil andre tog på nordstykket, så han kunne gå ud til træet og få rystet kokken ned. Fornemt tilbud !
På "Nord" var vi delt i de to traditionelle hold, hvor det ene drev det lange, levende hegn af frem til og med andesøen, mens det andet tog skrubbet omkring "Den Gule Gård" og remisen ved stige 2. Sidstnævnte hold så intet. Det andet hold lettede derimod 2 stk råvildt i hegnet og fire fasaner ved andehullet. Heraf blev den ene fasankok hilst med et salutskud, hvorefter den fløj uskadt videre.
Alvaar var kommet tilbage med sine waders, og han og skytten, en af vores gæster, kørte ned til mosen, mens vi andre hyggesnakkede omkring bålstedet. Efter nogen tid kom Alvaar og skytten, Kim, tilbage med fasankokken, så der kunne holdes parade.
Her indledte formanden med en stor tak til Alvaar Friis for hans indsats med at droppe den sidste såt og i stedet hente sine waders, så kokken i trætoppen kunne hentes, komme med på parden og dermed ikke gå til spilde ! Også tak til skytten Kim, der fulgte med og viste Alvaar, hvor det pgl. træ var. Sådan noget er ganske vist skyttens pligt, men alligevel tak for hjælpen til at kokken "kom i land". Formanden konstaterede, at iflg. de oplysninger, der var tilgået ham, var der i dagens løb set 6 stk. råvildt, 2 snepper og 11 fasaner, hvoraf sneppen og fasankokken begge faldt i første skud, mens der var et enkelt forbiskud til den sidst sete kok.  Ikke skudt til andet vildt. Tilfredsstillende skudstatistik.
Igen fornem jægeradfærd:
Da hornblæserne havde blæst over sneppen og fasanen, bekendtgjorde formanden, at traditionen tro tilfalder sneppen skytten. I anledning af "den lykkelige udgang" på "historien om kokken i toppen", ville der heller ikke blive afholdt auktion på den, den ville tilfalde skytten. - Og her kom så dagens anden fornemme jægeradfærd: Skytten, vores gæst Kim, trådte frem og sagde, at han gerne ville betale for kokken, - og så forære den til Alvaar, - hvilket medførte store klapsalver fra alle øvrige.
Efter jagthornenes toner til "Jagt forbi"og "Frokostsignalet", var det tid til at "overfalde" de medbragte madpakker. Jagthytten var fyldt til bristepunktet, og nogle få valgte at sidde udendørs og indtage deres frokost ved bålstedet. Da alle havde spist, blev der runddelt en sang, og de, der havde siddet udendørs, kom ind i hytten, så alle kunne være med til at synge. Som altid opstod der lidt tavshed, da sangen var forstummet, hvilket formanden behændigt udnyttede ti at give ordet til Ole Bisp, der på sædvanlig lun vis røgtede hvervet som jagtfiskal på allerfornemste vis.
Der var en rigtig hyggelig stemning, så det trak lidt ud, inden folk rejste sig og begyndte at sige "Tak for i dag".
En herlt igennem dejlig jagtdag, der til fulde levede op til vores valgsprog: "Det kan godt være, at vi ikke har så meget på paraden, - men vi er gode til de sociale" ! - Herunder nogle stemningsbilleder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. oktober 2023:
Så kom der vildt på paraden, - en enkelt fasan

18 gæve nimrødder og 4 hunde deltog i sæsonens anden foreningsjagt, der var begunstiget af rimeligt godt vejr, ganske vist stadig hård vind efter gårsdagens storm, men til hengæld tørvejr i modsætning til heldagsregnen i går.
Grundet afbud fra formanden blev velkomst, parole og parade afholdt af næstformand K.A. Hansen, der ved parolen bød særligt velkommen til vores to nye medlemmer, Morten Jespersen og Per Nielsen. Besynderligt nok var der ikke ænder i nogle af søerne, trods stormen i går, hvor i hvert fald gråænderne næppe ville være på havet.
Der blev i løbet af dagen set 6-8 fasaner og 4 stk. råvildt. Umiddelbart efter at såten var blæst af ved mosen, tog Søren Vengs hund, Gl. Dansk Hønsehund, stand og lettede en flot fasankok, der kom perfekt til K:A., der undlod at skyde, da såten jo netop var blæst af. Da vort nye medlem Morten Jespersen leverede en fasanhøne, kom der noget på paraden denne gang. Stort tillykke til Morten. Derudover blev der skudt after fasan mere, men i den hårde blæst fløj den hurtigere, end skytten vurderede, og derfor var langt bagved den. Der blev ikke afgivet flere skud,
Da både formanden og Carsten Høgsholt havde meldt afbud, ringede Jón efter sin kone, Hjördis, og bad hende komme med sit jagthorn, så dagen kunne blive blive forskriftsmæssigt blæst af, - med "Fasanen", "Jagt forbi" og "Frokostsignalet". Ole Bisp røgtede på vanlig lun vis hvervet som jagtfiskal. Tak til både Hjördis og Ole !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. oktober 2023:
Dejlig premierejagt
Ikke færre end 27 forventningsfulde nimrødder havde tilmeldt sig årets premierejagt. Vejret var godt, noget bedre end meteorologerne havde lovet, omend noget køligt fra morgenstunden. Men dog tørvejr og ikke med for meget vind. 27 deltagere er vist rekord for deltagere i en premierejagt, så godt, sat det var tørvejr, idet vi ikke kunne have skabt plads til så mange indendørs i jagthytten.
Alle nød den medbragte morgenkaffe, hvortil foreningen var vært ved rundstykker.
Da kaffen var sunket blæstes til samling, hvorefter parolen selvsagt blev indledt med velkomst, og her en sørlig velkomst tiltil de nye medlemmer, der deltog: Anton Sand, Ole Andreassen og Ole Berdien, samt til dagens gæst, Lars Friis, Alvaars søn.
Inden selve parolen var der tildeling af 25-års tegn, nål og diplom, til Peter Brøgger. Se talen til Peter her. Af parolen fremgik bl.a., at gammelråen er fredet her i oktober, at der kun måtte nedlægges et stk. råvildt (buk eller lam) pr. deltager, samt at hver deltager max. måtte nedlægge en fasanhøne, og max. 5 høner ialt.
Traditionelt blev der startet i "Syd", men i modsætning til tidligere med to store såter, enset til de mange deltagere. 1. såt omfattede hele afrealet nord for grøften mod moen og engen og 2. såt hele området syd for grøften. Vi hørte skud fra vores nabojægere og kun to fra os selv. De to sidstnævnte xsatte blot ekstra fart på en fasankok.
Efter en kort læskepause i "laden" tog vi til "Nord", hvor vi deltes i 2 hold og drev de 2 "normale" såter af. H.h.v. det levende hegn frem til og med søen og tilbage igen samt buskadset omkring "Den Gule Gård" og remisen ved stige 2.
Herefter stod det på "den sikre såt" omkring bålstedet og madpakkerne ved jaggthytten. Inden vi overfaldt madpakkerne var der dog "poarade" som sig hør og bør, - d.v.s. "parade" var der ikke noget af, da der intet vildt var faldet. Men formanden takkede af, kontaterede, at der i dagens løb var set 5-6 fasaner (ikke nøjagtigt antal) samt 4 stk. råvildt. En af de nævnte dyr var på fint skudhold, men da den vurderedes som gammelrå, fik den selvsagt "løbepas". Formanden sluttede af med at sige, at selv om der ikke var nogen, der havde fået noget "på tasken", håbede han, at alle havde haft en god dag og nydt det gode vejr og hinandens selskab, hvilket alle bekræftede. Efter "Frokostsignalet" blev madpakkerne sat til livs, det havde været en lang formiddag, og alle var sultne. Snakken gik lystigt og hyggeligt, og slutteligt røgtede Ole Bisp på vanlig lun måde hvervet som jagtfiskal, inden vi brød op ved 15-tiden.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag, Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Erik Bang Madsen, Ulrik Petersen & Jørgen Brøgger)

22. september 2023:
God, velbesøgt, hyggelig og - særdeles -  lærerig flugtskydningsaft
en
Ikke færre end 27 medlemmer, m/k, var mødt op for at deltage i foreningens interne flugtskydningsarrangement, hvor vi havde lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær. Fem af vores gode medlemmer og flugtskytter havde på forhånd påtaget sig opgaven at instruere og vejlede alle deltagerne. De fem var Søren Lund, Morten Egtved Andersen, Jón Á. Hjaltason, Mikkel Grergersen og Erland Bøge, der alle øste af deres store erfaringer som flugtskytter og instruktører.
En særlig glæde var det at hilse på og byde velkommen til vores to nye medlemmer, Ole Berdien og Per Nielsen. Og en ekstra stor glæde var det at se vores juniormedlem MadsEmil Bech Larsen deltage for at prøve at skyde med jagtgevær, hvilket han "gjorde en god figur" til, godt instrueret af Jón.
Herunder nogle af aftenens "skarpe skud", dog kun afgivet med kamera. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: 

22. september 2023:
Retablering af kedlen i kunstgraven

I dag fortsatte Carsten og Marianne Høgsholt retableringen af den frilagte kunstgrav i remisen nord for andesøen på "Syd" og færdigretablerede kedlen.
Stor tak til Carsten og Marianne for indsatsen ! - og for billederne !
Klik på det enkelte foto for se det i stor størrelse (fotos: Marianne Høgsholt):

19. september 2023:
Retablering af kunstgraven i remisen nord for andesøen på "Syd"

Vore fem gode medlemmer, Tina Hansen, Klaus Boll, Carsten Hæøgsholt, Alvaar Friis og K.A. Hsansen fortsatte arbejdet med at frilægge og kontrollere kunstgraven, der blev påbegyndt den 11. ds.
Der var/er to rør frem til kedlen, som befandt sig 15 m inde, og krævede en del skovning før de fandt frem til den.
Det viste sig at kedlen er fejlkonstrueret og kræver mere højde, før den igen er brugbar, hvilket bliver  effektueret  snarest.
Samtidig ordnede K.A. vildtlameraet og flyttede det til placering i nærheden af stige 11 "Den Sorte Enke", for at kunne se om der evt. skulle være mårhunde i den ende af mosen.
Tak til Carsten for "beretningen" om kunstgraven og til Tina for billederne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

10. og 11. september 2023:
To gode arbejdsdage

Der blev "gået til den" ved de to arbejdsdage den 10. & 11. september. Søndag den 10. bestod arbejdsholdet af Klaus Boll, Carsten Høgsholt, Marianne Høgsholt, Erik Fyhn Smidt, Leif Lyngsø, Hejne Ferjani og Arjan Maat. Mandag den 11. var det Klaus Boll, Carsten Høgsholt, Erik Fyhn Smidt, Alvaar Friis, Ulrik Pedersen og Jørgen Brøgger, der var i sving.
Arbejderne foregik på sydstykket, mandag dog også lidt omkring jagthytten. Der blev plantet i "trekantren" ved det store egetræ i skellet med stige 8 og i de to nordlige remiser, hvor der var blevet ryddet i april. Der blev slået og sprøjtet mellem nyplantningerne fra april og slået ved broen syd for mosen.
Søndag blev der lettet en rå i "blomsterengen" ved "laden/ruinen/fabrikken" (kært barn har mange navne), og der blev lettet en halv snes fasaner i den sydlige ende af mosen, da midtervejen gennem mosen blev slået. Da vi mandag stod ud af bilen for at slå ved broen, vrimlede der 10 fine fasankyllinger ud af det nærved liggende buskads. Dejligt syn.
Det gamle kunstgrav-kompleks i remisen nord for andesøen blev mandag delvist gravet fri og alle(?) rør og kedle lokaliseret. Nu følger der næste gang en oprensning af rør og kedel samt retableringer af samme. 
Begge dage sluttedes af med hyggeligt samvær ved jagthytten, hvor foreningen var vært ved lækre grillpølser og kolde læskedrikke.
Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. august 2023:
Årets 6-kantskydning

Feldballe Jagtforening var arrangør af årets 6-kantskydning, der deffor afholdtes på deres bane ved Mårupvej.Vort hold bestod af Alvaar Friis, Per Skov, Hejne Ferjani, Søren Lund og Morten Egtved Andersen. Det lykkedes ikke holdet at forsvare de sølvmedaljer, der har vun det de to foregående år og ej heller bronzemedaljerne fra for 3 år siden . De måtte se sig "forvist" til 5. pladsen med 54/94. Feldballe "udnyttede suverænt hjemmebanefordelen med 69/73. Vores bedste skytte  blev Morten med 19/33. Det er som bekendt de 3 bedste resulater, der tæller, og de 3, der "sikrede os 5. pladsen" var Morten, S-øren og Hejne.
Herunder lidt "skarpe skud" fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. juli 2023:
Sommerbukke-sæsonen er slut for i år, - men deltagerne i "Bukkepuljen" kan stadig komme en tur ud med riflen

.Der blev i år nedlagt 3 fine bukke på foreningsreviret, - disse (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse) :

Fra venstre: Buk nr. 1: Nedlagt 16. maj kl. 05.25 fra stige 3 af Aslak Stenkilde, - Buk nr. 2: Nedlagt 17. maj kl. 20.45 fra stige 7 af Klaus Boll - Buk nr. 3: nedlagt 3. juni kl. 07.35 fra stige 9 af Leif Lyngsø.

11. juli 2023:
Endnu en succesfuld fasanudsætning

I dag modtog vi de sidste udsætningsfasaner, som vores gode medlem Alvaar Friis har foræret os. 4 høner og en kok. De blev udsat i "Oles remise", hvor også de viste sig stærke og velflyvende, og på deres opfløj er der ingen tvivl om, st de vil søge sammen igen på stedet, hvor der foder i automaten, vand i remisen og nu udlagt strandsand til kråseflint.
Endnu en gang tusind tak til Alvaar for de 10 fasaner ! som vi er sikre på vil være en gevinst for reviret. Også tak til Klaus for indsatsen !
Klik på det ernkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. juli 2023:
Så blev der sat fasaner ud

Vores gode medlem, Alvaar Friis, har været så venlig at forære os nogle udsætningsfasaner. I dag fik vi 6 høner (2 x 3). Det er 2-årige, stærke og velflyvende høner. De har ruget kyllinger ud i Alvaars voliere, og nu ville han gerne af med dem; han har i stedet købt nogle nye for at få blodfornyelse i bestanden på sit revir ved Sjellebro. Klaus, Leif og Jørgen hentede dem på reviret ved Sjellebro, hvor vi også så Alvaars fine voliere, hvor der stadig går fasaner.
Begge hold blev sat ud på sydstykket på Colindseje. Det dene ved foderautomaten ved andesøen og det andet ved foderautomaten (og vildtkameraet) ved mosen. Begge hold beviste, at de er stærke og velflyvende.
På tirsdag får vi yderligere 3 høner og en kok af Alvaar. De vil blive sat ud ved "Oles Remise".
Stor tak til Alvaar for fasanerne ! - og til Klaus og Leif for indsatsen.
Herunder nogle stemningssbilleder fra den varme dag, hvor græsset gik os til ca. midt på lårene (varmt og tungt at gå i)..
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. juni 2023:
Så er det slut med rågereguleringen for i år

Vi fik ialt bortreguleret 84 rågeun ger i Skanseskoven - til forhåbentlig glæde for de omkring- boende og støjplagede naboer. Vi er klar igen til næste år, hvis der er ønske om det.
Læs om reguleringsjægernes oplevelser
her.
Herunder et lille "galleri". Klik på det enkelte foto for at se det 8i stor størrelse.

03. juni 2023:
Leif Lyngsø´s morgenbuk

Leif Lyngsø tilbragte morgenstunden i stige 9, - og fik sin sommerbuk. En fin lille seksender.
Se Leifs beretning
her.
Stort tillykke til Leif !

17. maj 2023:
Så faldt der en buk på sydstykket

Nedlagt af Klaus Boll kl. 20.45 fra stige 7.
Læs Klaus' beretning
her.

16. maj 2023:
Så oprandt dagen !  - Første buk nedlagt i bukkepuljen 2023.
God bukkepremiere med hyggeligt Bukketræf med hele fem bukke på paraden

Den første buk i bukkepuljen faldt her på premieremorgenen. Nedlagt af Aslak Stenkilde kl. 05.25 fra stige 3. - Som Aslak sagde: "Tyve minutter, så var den deltagelse i bukkepuljen overstået" !
STORT TILLYKKE til Aslak.
Christian Koudal og Georg Sand havde forladt deres poste noget tidligere end os andre, og var kørt i forvejen for at tænde bål og rigge det store morgenbord an til morgenens Bukketræf.
Lidt spredt fra kl. 08.30 ankom morgenens friske bukkejægere til Bukketræffet på Christian Koudals fritidsgrund, "Frihuset". Ialt 21 nimrødder, m/k. Og på paeraden lå fem bukke. Kun en gang tidligere har vi kunnet præsentere så mange bukke på premieremorgenen. Og det var helt tilbage i 2007, - for 16 år siden Blandt de heldige var der tre, der aldrig tidligere havde oplevet at nedlægge en buk på premieremorgenen. Det var Christian Koudal, Aslak Stenkilde og Peter Brøgger. Christian har gennem årene nedlagt adskillige bukke, men aldrig en på premieremorgenen og det samme har Aslak, måske nok lidt færre end Christian, men heller aldrig på premieremorgenen. For Peters vedkommende var det endda hans første buk overhovedet. Og han har været riffeljæger i mere end 15 år, men aldrig nedlagt en buk. Ej heller med haglgevær (men nogle råer og lam). de to andre, der "leverede" en buk til paraden, var Jesper Sørensen og Stefan Milo Nikolaisen.
STORT TILLYKKE til alle fem bukkejægere ! - og tak for "Husly" til Christian Kouidal.
BUKKESÆSONEN ER HERMED SKUDT GODT I GANG.
Læs om "Oplevelser i Bukkepuljen"
her.
Herunder nogle stemningsbilleder fra morgenstunden. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

29. april 2023:
"Store arbejdsdag" - mange og gode revir- og vildtpleje- foranstaltninger

Ti mand, m/k, havde fulgt opfordringen til at møde op denne dag og give en hjælpende hånd ved de af jagtudvalget planlagte revir- og vildtpleje-foranstaltninger. Efter velkomst og "paroledram" ved jagthytten orienterede Klaus Boll og Carsten Høgsholt om dagens opgaver og inddelte deltagerne i fire hold med hver deres opgaver fire forskellige steder på reviret.
På "Nord" blev de etableret en ny "stige"/bukkepost, der hurtigt gik navnet "Carstens Café".. Den er etableret i hegnet ved fodertønden (modsatte side af hegnet) og er udgjort af en stol og et bord med riffelanlæg, altsammen solidt placeret på en palle. Der er meget råvildtfod dér, ligesom der ofte er lettet råvilt samme sted, under efterårsjagterne.Der er perfekt kuglefang fra pladsen.
På "Syd" blev der slået og ryddet på stierne i mosen samt "ryddet op" i både remisen v. stige 7 og i remisen nord for andesøen. Alle nedfaldne grene og væltede træer blev samlet sammen og lagt i bunker i udkanten af remiserne, således at der nu kan foretages jordbearbejdning som forberedelse til plantning af bunddække-buske i begge remiser til efteråret. Desuden blev der lagt "planteplader" omkring de allerede plantede buske og træer i yderkantet af remiserne.
Endelig blev kunstgraven i remisen ved stige 7 renset. Kedlen blev åbnet og der blev trukket et juletræ gennem begge rør, således at graven nu igen kan tages i brug af Mikkel, - og måske give gode gravjagt-oplevelser til vinter.
Efter endt dont samledes vi i jagthytten, hvor vi indtog vores madpakker under megen og god hyggesnak.
TAK TIL ALLE DE, DER GAV EN HÅND MED !
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse:

26. april 2023:
God riffelindskydningsaften

15 af foreningens medlemmer deltog i riffelindskydningen på Grenaa Skyttecenter, hvor alle havde en god aften med korrekt indskydning af riflerne forud for den stående bukkesæson og med megen god hyggesnak udenfor standpladserne, hvor Skyttecentret generøst bød på gratis kaffe. Alle gik derfra med vel-indskudte rifler og et eksemplar af Jægerforbundets indskydnings- mærker. - Her et par stemningsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. april 2023:
Velbesøgt og dejlig familiefisketur

Ikke færre end 24 aktivt fiskende plus 5 ikke-fiskende familiemedlemmer mødte op til dagens familie-fisketur på Djurs Fiskepark. Modsat af, hvad vejrudsigten  havde "truet med", var det tørvejr fra morgenstuen den og efter en times tid brød solen igennem, og det blev det skønneste forårsvejr. Alle nød det i fulde drag, - iogså selv om det var noget magert med fiskenes bide-villighed. Det startede llers så godt. Christian Koudal var første mand, der efter "parolen" nåede søbredden, og var dermed også den første til at få krogen i vandet. Og haps ! Hug i første kast ! Og derefter var det meget trægt. Fisk var der "nok af", vi kunne tydeligt se dem, og flere gange fulgte de efter spinnere helt ind til kanten, men bide på, ville de ikke. Christian var den eneste, der havde lykken med sig. Efter ca. en times tids længere fiskeri, fik han endnu et hu og hev endnu en opæn ørred på land. Han fiskede med regnorm. Det var der også andre, der gjorde, men uden samme held.Efter yderligere en times tid, skifte Christian til spinner, og igen var der fan gst i første kast. Han havde bid yderligere 3 gange, men alle tre gange sprang fisken af, da han  forsøgte at lande den.
Der var jo udsat pæmier til de, der fangede h.h.v. den første, den største og de fleste fisk. Og det så jo unægtelig ud som om, Christian skulle "løbe med" alle tre præmier. - MEN ..... da vi sam ledes tilsidst fo0r at holde parade og præmieuddeling, kom Klaus Boll, der havde stået helt oppe i den anden ende af søen, med en ørred i den ene hånd. Det var trydeligt, at det var dagen største fisk, så han præmien for den, mens Christian fik præmierne for h.h.v. den første og de fleste fisk.
SDkønt det således med rette kunne kaldes en "mager" fangst gav alle udtryk for, at de hav de nydt den dejlige dag, som  vi sluttede af med at spise vores madpakker i hinandens selskab .
Herunder et par få stemningsbilleder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. april 2023:
Så blev det sidste stykke også beplantet

Vores gode medlemmer, Klaus Boll, K.A. Hansen, Carsten Høgsholt og Alvaar Friis var i dag på foreningsreviret, hor de fik det sidste stykke af arealet mellem andesøen og remisen på syd beplantet. Så nu glæder vi os til at virkningen af dette store vildtplejeprojekt. De resterende planter er "slået ned" for at blive brugt som "udfyldningsplanter til efteråret.
Stor tak til Klaus, K.A., Carsten og Alvaar !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

30. & 31. marts + 01. april 2023:
"Store plantedage", - stort revir- og vildtpleje- projekt gennemført

Med Carsten Høgsholt som "headmaster" har 12 af foreningens gode medlemmer gennemført det hidtil største planteprojekt på foreningasreviret. Hele arealet mellem andesøen på sydstykket og den nord herfor beliggende remise er blevet beplantet med en række forskellige vildtplanter fra ordningen "Plant for vildtet", - til forhåbentlig gavn for vildtet med ly og fødemuligheder for især de jordrugende fugle.
Fotos: Carsten Høgsholt og Tina Hansen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

25. marts 2023
"Forrygende" 90-års fødselsdag (som Georg Sand udtrykte det):

Hyggelig, festlig og velbesøgt "frilufts-reception" i Jægerforbundets bålhytte ved "Jagtens Hus", Kalø.
Inden formand Jørgen Brøgger besteg den træstub, der udgjorde det for dagens "talerstol", blæste Ebeltoft Jagthornsblæsere til samling, efterfulgt af jagt-velkomstsignalet "Begrüssung".
I sin velkomst begrundede formanden, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at markere den runde fødselsdag sådan, som tilfældet var, i stedet for at vente til 100-års jubilæet om 10 år.
Jørgen benyttede lejligheden til at takke for godt samarbejde til flere sider: Vores jagtvært på foreningasreviret, Thomas Jørgensen, til Jægerforbundets forskellige instanser, til Syddjurs Kommune, til vores "kollega-jagtforeninger" og ikke mindst til foreningens egne medlemmer med familier. Læs formandens tale her.
Efter velkomsten blæste jagthornsblæserne "Fødselsdagsfanfaren" efterfulgt af "Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare", der blev komponeret i anledning af og ur-opført ved foreningens 75-års jubilæum i 2008.
Herefter var der "fra træstubben" lykønskningstaler af formanden for Syddjurs Kommunes NTM-udvalg, Kim Lykke Jensen, af formanden for KFL-udvalget, 2, viceborgmester Heine Skovbak Iversen, af HB-medlem i Danmarks Jægerforbund Torben Schultz Jensen og af foreningens tidligere, mangeårige næstformand, Ole Bisp, der sluttede med at motivere et 3-foldigt leve for den 90-årige forening.
Efter talerne blæste jagthornsblæserne hyldest-signalet "Hallali" og  ”Frokostsignalet” som optakt til at man nu var velkommen til at forsyne sig ved vildtbuffet´en.
I dagens anledning var der lavet en stor og flot trofæ- og arkivalieudstilling med blandt andet alle foreningens protokoller tilbage fra foreningens stiftelse samt forskellige trofæer og andre effekter (se fotos).
Bestyrelsen havde besluttet at udarbejde og udgive et "fødselsdagsskrift" som et tillæg til det jubilæumsskrift, der blev udgivet i anledning af foreningens 75-års jubilæum, beskrivende de seneste 15 år af foreningens historie. Udstillingen medførte flere beundrende bemærkninger og spørgsmål, og det samme gjorde "fødselsdagsskriftet", som alle kunne få lov at tage et eksemplar af med hjem (dog kun et eksemplar pr. familie). I tilgift hertil blev der uddelt forskelligt profilmateriale fra Danmarks Jægerforbund, heraf særlige effekter til børn.
Der blev budt på "mundgodt" i form af forskellige vildtspecialiteter fra især vildsvin, kronhjort og dåvildt (samt lidt til at skylle det ned med), hvilket vakte synlig og højlydt lykke.
Alle hyggede sig, og snakken gik på kryds og tværs, mens alle nød vejret, udstillingen og de gode lækkerier, inden jagthornsblæserne igen blæste til samling kl. 14.30 og formanden sagde tak for i dag, efterfulgt af jagthornssignalerne "På gensyn" og "Jagt forbi".
Alle tog derfra med mindet om en god dags oplevelser.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den vellykkede dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.:
Fotos: Troels Romby Larsen, Tina Hansen, Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger.

05. marts 2023:
Hyggelig "Jagtforeningernes salonskydning" med rekord-deltagelse. Børneskytter fra Elsegaarde Jagtforening på medaljepodiet

Den årlige salonskydningskonkurrence mellem jagtforeningerne i Syddjurs Kommune afholdtes søndag den 5. marts på Marineforeningens skydebaner på havnen i Ebeltoft med deltagelse af ikke færre end 99 skytter, hvilket er rekord-deltagelse.
Vi deltog med 3 børnehold og 5 voksenhold. Vores børneskytte Björk Jonsdottir blev bedste børneskytte af alle med 141 points og vores børnehold 2 (MadsEmil Bech-Larsen, Lucas Bioll og Christian Wind) sikrede sig bronzemedaljerne 367/3x points. de to andre børnehold kom ind på h.h.v. 4. og 6. pladsen ud af de ialt 8 deltagende børnehold.
I voksenkonkurrencen blev vores "Hold 5" (Jesper Boll, Peter Brøgger & Jørgen Brøgger) med 425/6x nr. 4 ud af de ialt 20 deltagende voksenhold, - kun 2 points efter bronzenmedaljevinderne fra Tirstrup-Hyllested Jagtforening. - Det blev igen i år Boeslum Jagtforening, der "løb med" både guld- og sølvmedaljerne.
her er nogle "skarpe skud" fra den gode dag (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

25. februar 2023:
Hyggelig - og særdeles velsmagende - jagtfrokost i 90-års fødselsdagens tegn

Det blev en fantastisk hyggelig eftermiddag, da 25 medlemmer samledes til "Årets Jagtfrokost". Det var faktisk rekord for deltagelse i disse frokoster, hvormed vi markerer afslutningen på jagtsæsonen. Og så var der endda indløbet to afbud dagen før.
Dagen "stod i 90-års fødserlsdagens tegn". Blandt andet blev "parolebitteren" ikke serveret i de sædvanlige små små plastbægre, men i mange forskellige, gamle snapseglas, - som deltagerne efter "parolen" (velkomsten) kunne tage med til bords, - og sen ere tage med sig hjem som en 90-års fødselsdagsgave fra foreningen.
Gæsterne blev budt til bords med jagthornenes toner til "Frokostsignalet".
Menuen, hvor alt var hjemmelavet (bortset fra de marinerede sild) bød på:
Marinerede sild m. løgringe og karrysalat - Hjemmelavet æble-/løg-krydderfedt - Stegte sild (dog ikke vårsild fra randers Fjord) i krydret tomatsauce - Hjemmerøget (koldrøget) laks m. "rævesauce", røræg & asparges - Røget dyrekølle med røræg, asparges & flødepeberrod - Tarteletter med fasan & skocsvampe - Carpaccio af dyreryg, Dyreleverpostej m. syltede rødbeder - Hjortespegepølse med rødløgsringe - 2 slags ost m. sky, løgringe & rom-stænk.
Der var stor spredning af "gamle" og nyere medlemmer, der ikke alle kendte hinanden lige godt, hvorfor der "kørtes" en præsentationsrunde, hvor det var interessant at høre om alles jagtlige baggrund. - Alle hyggede sig, snakken gik livligt, og der blev fortalt et par muntre  "anekdoter" - sandfærdige historier - med relation til foreningen.  Stemningen var så god, at det kneb for nogle at bryde op, da "det officielle" var slut kl. 17.00. 
Stor tak til de, der bidrog til "de kulinariske herligheder" og de, der hjalp til med tilrigning, afrigning/oprydning, opvask og rengøring m.v. !
Herun der nogler "løse skud" fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Erik Bang Madsen, Ulrik Petersen, Per Q Ovesen & Jørgen Brøgger.

23. januar 2023:
Velbesøgt, god og rolig generalforsamling
På trods af, at der var en vigtig håndboldkamp i TV, havde 37 af foreningens medlemmer valgt at deltage i årets generalforsamlinmg. Heraf deltog de 35 i den indledende fællesspisning af lækre gule ærter med tilbehør. Det gav en mødeprocent på lige knap 40, hvilket må siges at være ovenud flot.
Ved hver kuvert var lagt en DJ-kuglepen som en beskeden fødselsdagshilsen fra Danmarks Jægerforbund i anledning af foreningens 90-års fødselsdag den 24. marts i år, og hvor generalforsamlingen var en del af markeringen af denne runde fødselsdag.
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Sven Arne Vallentin enstemmigt til dirigent uden modkandidater. Efter at have konstateret generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig gav Vallentin ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2022.
Denne blev indledt med tildeling af DJ's aktivitetstegn til Christian Koudal, der i år har beklædt nden ene revisorpost i 32 år. Tildelingen var godkendt af Jægerforbundets hovedbestyrelse. - Læs motiveringen for tildelingen her. .- Under dette punkt skulle der også have været tildeling af jubilartegn for 25 års medlemskab til Peter Brøgger. Peter er sømand og var p.t. på havet, hvorfor han vil få jubilartegnet overrakt ved en senere lejlighed.

Også i år var selve beretningen emne-opdelt i stedet for at opremse alle aktiviteterne i dato-rækkefølge. Del-overskrifterne var: Corona - Jagterne - Revir- & vildtpleje - Skydning - Fisketure - Sociale foreningsarrangementer og Øvrigt.
Der var kun ganske få bemærkninger til beretningen, alle som tilkendegivelser i forhold til de spørgsmål, der var stillet i beretningen, og som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes mening om.  Da der kun var så få, og ikke flere, bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten denne for godkendt, hvilket hilstes med akklamation .
Kasserer Kim V. Larsen gennemgik det reviderede regnskab, der udviste et "pænt" overskud og en tilfredsstillende bank- & kassebeholdning. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorfor dirigenten også konstaterede dette for godkent, hvilket igen hilstes med akklamation.
Alle valg var genvalg.
Punktet "Eventuelt" indledtes traditionen tro med pokaloverrækkelser: Flugtskydningspokalen (bedste resultat ved 6-kantskydningen) tilfaldt Søren Lund, der også modtog erindringsbægeret. Rovvildtpokalen tilfaldt Hejne Ferjani for den ræv, han nedlagde den 1. september; erindringsbægeret for samme tilfaldt K.A. Hansen og Kragepokalen tilfaldt (igen, igen) Morten Egtved Andersen, der havde medbragt en pose krage- & skadeben, der ikke blev optalt, da der ikke var andre, der havde ben med. Morten modtog også erindringsbægeret.
Vi har som bekendt to "pokaler", der ikke nødvendigvis uddeles hvert år. De uddeles kun, hvis bestyrelsen  har fundet velbegrundede, oplagte og værdige modtagere. Disse to, der ikke blev uddelt sidste år, blev begge uddelt i år. "Bjørnen" tilfaldt Ole Bisp og "Lyset" tildeltes Tina E. Hansen. Alle pokalmodtagerne blev "opstillet" til "det traditionelle familiefoto", mens de blev hyldet med jagthornssignalet "Højt skal de leve".
Da der ikke var andre, der ønskede ordet under "Eventuelt", erklærede dirigenten generalfor- samlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede ligeledes for en god og rolig generalforsamling samt takkede alle, fordi de havde deltaget, og motiverede slutteligt et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.
De, der gerne ville hurtigt hjem og se 2. halvleg af håndboldkampen, skyndte sig at sige farvel, mens andre blev siddende og fortsatte hyggesnakken en lille times tid.
De medlemmer, der gerne vil have et eksemplar af beretningen og/eller regnskabet, kan få dette tilsendt digitalt ved henvendelse til formanden.
Herunder lidt stemningsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Morten Sell og Jørgen Brøgger.