Mintauts Kilévics med buk nr. 4, nedlagt på Lyngsbækgård 1989.

Arne Hviid med buk nr. 3, nedlagt på Lyngsbækgaard 1990.

Niels T. Holst med buk nedlagt på "Saksvad" den 19. maj 2003.

"Bukketræf", premieremorgenen den 16. maj 2007. - Længst til højre Henrik Skjoldhøj med den første buk, nedlagt på foreningens revir på Øer.

"Bukketræf" hos Aage "Walther" (Hansen), premieremorgenen den 16. maj 2010.

Georg sand med buk nr. 2 nedlagt på foreningens revir på Øer 2007

Bukkejagt

I maj måned 1989 henvendte fru Vivi Henriksen, Lyngsbækgaard, sig til foreningen for at høre, om nogle af foreningens medlemmer var interesserede i sommer-bukkejagt på Lyngsbækgaards arealer. Svaret var, at det var man naturligvis meget interesseret i, men at man da hellere ville leje hele jagten for en 5-årig periode, hvis det var muligt. Man fik at vide, at det i første omgang var bukkejagten, der kunne være tale om, så kunne en evt. leje af hele jagten måske senere blive drøftet.

På denne baggrund indkaldtes til et medlemsmøde på selve bukkepremiere-dagen – den 16. maj – hvor mulighederne blev drøftet. I alt 23 medlemmer gik sammen i en ”pulje”, og via hvert sit indskud sikrede betalingen for de 3 bukke man enedes om, at man kunne klare betalingen for. Der var ligeledes enighed om, at de tre, der var så heldige at nedlægge en buk, skulle give ryggen til en fælles fest. – Det er værd at bemærke sig, at ud af de 23 puljedeltagere var det kun de 18, der var riffeljægere, - de sidste 5, der altså betalte det samme som de, der kunne nyde bukkejagtens glæder, gik med alene af hensyn til formålet, at sikre foreningen denne jagtmulighed, - og på sigt altså også muligheden for at foreningen evt. kunne leje hele jagten. I øvrigt blev det, efter beslutning i bestyrelsen, til 4 bukke mod de først aftalte 3.

De 18 bukkejægere fik efter lodtrækning hver tildelt 3 datoer, hvor de kunne gå på reviret, - idet der startedes den 28. maj, 12 dage efter bukkepremieren. Forinden havde alle puljedeltagerne været på rundgang på reviret den 25. maj under ledelse af bestyrerens kone. En rundgang, der iflg. protokollen dog gik alt for hurtigt til, at man kunne nå at rekognocere ordentligt.

De 4 bukke blev nedlagt af Arne Hviid (den 1, juni, aften), Ole Bjerregaard (den 14. juni, morgen), Torben Blom (den 22. juni, morgen) og Mintauts Kilévics (den 30. juni, morgen).

Foreningen havde herefter bukkejagten på Lyngsbækgaards pragtfulde arealer til og med bukkesæsonen 1997. Fra og med sæsonen 1991 skete der en mindre ændring, idet de, der var så heldige at nedlægge bukke, skulle give ryggen og den ene kølle til den årlige jagtfest, hvor alle foreningens medlemmer deltog. ”Til gengæld” kom alle puljemedlemmerne med for en billigere deltagerpris, da de jo i fællesskab havde leveret kødet til festen.

Denne ordning er stadig gældende den dag i dag.

Da jagten på Lyngsbækgaard efter bukkesæsonen 1997 blev lejet ud til anden side, var bestyrelsen meget aktiv for at finde en anden mulighed for at kunne tilbyde medlemmerne bukkejagt. Det lykkedes at leje bukkejagten på Fruerlund Plantage fra og med bukkesæsonen 1998.

Det blev kun til to bukkesæsoner på Fruerlund, idet foreningen fra 1. oktober 1999 lejede jagten på ”Saksvad”, hvor bukkejagten gennemførtes på samme vis som tidligere.

Da ”Saksvad” blev sat til salg, blev foreningen opsagt pr. 31. december 2005. Igen måtte bestyrelsen på arbejde, og det lykkedes at leje jagten på Øer Maritime Ferieby’s arealer så betids, at der kunne gennemføres bukkejagt allerede fra bukkesæsonens start 2006.  

Siden 2004 har der hvert år været arrangeret ”Bukketræf” i Skovpavillonen den 16. maj om morgenen efter bukkepremieren. Dette arrangement, der har Torben Nikolajsen som ”tovholder”, er ikke foreningens eget, men er for alle jægere fra hele (den nu tidligere) Ebeltoft Kommune. I praksis er det altovervejende medlemmer af Ebeltoft Jagtselskab og Elsegaarde Jagtforening, der deltager i disse ”Bukketræf”, hvor man mødes, der holdes parade og man efterfølgende samles om et veldækket morgenbord. De nedlagte bukke beundres, og snakken går lystigt; alle vil gerne både fortælle om sine egne oplevelser og høre hvad andre kan berette, - uanset om den enkelte har nedlagt buk eller ej.

Den samlede parade ved bukkepremieren 2010

Alan Bøgedal med buk nr. 7, nedlagt på Lyngsbækgaard 1996.

Niels Bertram Mikkelsen med buk nr. 1, nedlagt på "Saksvad" 2000.

Troels Bjarup Nielsen med buk nr. 3, nedlagt på "Saksvad" 2000.

Mikkel Gregersen får overrakt Bukkediplom ved jagtfesten 2001, - for buk nr. 2 nedlagt på "Saksvad" under bukkejagten 2000.

Torben Blom med buk nr. 23 nedlagt på foreningens revir på Øer 2010.

Christian Koudal med buk nr. 3, nedlagt på foreningens revir 2009.

Buk nr. 2 nedlagt på "Saksvad" 2003 af Jørgen Brøgger