FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

Er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer og til de, der lægger både til ved havjagterne.

Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtudvalg.   

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand, og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).

Afviklingen af foreningsjagterne planlægges suverænt af Jagtudvalget.

Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund, hvortil skal bemærkes, at vi ved jagterne på "Colindseje" ikke kan få for mange hunde !

Vedrørende "Colindseje" gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig velkommen til at møde op uden forhåndstilmelding. – Men denne mulighed er at betragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode. Og denne mulighed gælder altså ikke for eventuelle gæster, jvfr. nedenstående. – På forhånd tak for forståelsen herfor !

O.B.S.: Når man er på foreningsreviret på "Colindseje" skal man altid lægge "det autoriserede legitimationsskelt i bilens forrude, så man altid kan se, hvem det er er der. Dette gælder såvel fællesjagterne som individuel riffeljagt. - Se legitimationsskiltet her, - print det ud og udfyld vebnligst selv med navn og medlemsnummer (står bag på jagtbladet).

Nedlagt  vildt   invitationsjagterne  tilfalder  naturligvis  de  respektive  jagtværter, medens  nedlagt  vildt   ”Øer”  vil blive solgt   auktion på paraden til de af Jagt- udvalget fastsatte mindstepriser.   Hvis der er vildt, der ikke indkommer bud på,  er skytten pligtig til at aftage det til  den  fastsatte mindstepris.   ”Munkhuse/Georgsminde"  vil  eventuelt nedlagte ræve, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten. 

Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket beløb går til de velkendte formål.