GENERALFORSAMLING

Foreningens årlige generalforsamling afholdes i sidste halvdel af januar måned.

Det er altid en meget hyggelig aften, hvor der holdes en meget gammel tradition i hævd ved at indlede med spisning af gule ærter. - De seneste år er generalforsamlingen blevet afviklet i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft.

Udover de traditionelle dagsordenspunkter med beretning, regnskab, valg og debat m.v. er der ved generalforsamlingen også uddeling af foreningens forskellige pokaler, - kragepokal, rævepokal, flugtskydningspokaler, "Årets Bjørn" og "Årets Lys".

Det er altid en hyggelig aften og dermed et lyspunkt i den mørke tid på året.