Elsegaarde Jagtforening fyldte 75 år

Det var en rigtig jubilæumsdag, da Elsegaarde Jagtforening i lørdags fejrede sit 75-års jubilæum med en reception på Marsk Stigs Gård i Elsegårde. Vejret artede sig fra sin allerbedste side med lun forårssol, flaget vajede og jagthornenes toner lød ud over gadekæret og hele landsbyen, da over 100 personer mødte op for at fejre dagen og hylde den jubilerende forening. Så der var trængsel i de lavloftede stuer på Mark Stigs Gård, der i dagens anledning var udsmykket med bukkeopsatse, ræve- og grævlingeskind, udstoppede dyr og fugle m.v., - alt sammen trofæer, der var nedlagt på foreningens jagter indenfor de seneste 30 år.

Udover naturligvis mange af foreningens medlemmer var der blandt andre fremmøde af hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund, Jens Bjørn Andersen og borgmester Vilfred Friborg Hansen. Kommunens PUK-udvalg var repræsenteret ved både formand og næstformand Kirstine Bille og Steen Fris samt direktør Poul Møller, ligesom der var repræsentanter fra alle de andre jagtforeninger i den tidligere Ebeltoft Kommune, - og mange flere.

I sin velkomsttale sagde foreningens formand, Jørgen Brøgger, blandt andet, at man var glade for, at man havde fået mulighed for at holde denne reception i disse velegnede lokaler, med den helt rigtige beliggenhed, - lige midt i Elsegårde, hvor det hele startede for de 75 år siden. – Videre lød det: ”Set i relation til, at menneskene har drevet jagt og fiskeri siden stenalderen, kan Elsegaarde Jagtforenings nu 75-årige historie synes at vær en parentes i den store helhed. – Ikke desto mindre er den et vidnesbyrd om, hvordan de gener, vi alle sammen - mere eller mindre dybtliggende – har fået i arv fra stenaldermanden, er blevet forvaltet her på egnen. – Elsegaarde Jagtforening var tidligere lokalsamfundets samlingspunkt, og foreningens historie er dermed på én gang også et væsentligt bidrag til lokalsamfundets historie og et lokalt bidrag til historien om jagtens udvikling i Danmark. - Foreningens historie er med andre ord også kulturhistorie, og derfor er vi glade for, at medlemmer af kommunens Plan- og Kulturudvalg har imødekommet vores invitation, så de på denne måde forhåbentlig kan få et lidt nærmere kendskab til denne del af den lokale kulturhistorie”.

Foreningen har i dag lejet jagten på Øer Maritime Ferieby’s arealer og på et mindre, tilstødende, kommunalt ejet areal, og formanden benyttede lejligheden til også at rette en tak for godt samarbejde til foreningens jagtværter.

Hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen overbragte Jægerforbundets lykønskninger og sagde, at foreningen var karakteriseret ved sine meget engagerede medlemmer og som en forening med et højt aktivitetsniveau på mange områder. Han bragte en hilsen fra Jægerforbundets landsformand, Ole Roed Jakobsen, og udtalte sin beundring over, at det var lykkedes foreningen at få ”konverteret” ”den traditionelle dirigentklokke” til et kontant tilskud til udgivelsen af et jubilæumsskrift.

Den kommunale hilsen blev overbragt af PUK-formand Kirstine Bille, der bl.a. nævnte, at Syddjurs Kommune har over 200 foreninger, og at Elsegaarde Jagtforening hører til blandt den mere aktive del heraf. Udvalgsformanden hæftede sig ved foreningens natur- og vildtpleje og fandt det sympatisk, at foreningens jubilæumsønsker netop havde været bidrag til foreningens vildtplejefond. Hun fandt, at foreningens indsats på dette område var et rigtigt godt bidrag til Kommunens eget ønske om at værne om og at sætte fokus på vore unikke naturværdier.

Ebeltoft Jagthornsblæsere bidrog til underholdningen i dagens løb og det høstede ekstra stort bifald, da gruppen ur-opførte ”Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare”, der var komponeret til lejligheden af gruppens musikalske leder, Storm Kleist.

I anledning af jubilæet har foreningen – med sponsorstøtte fra Jægerforbundet og Nordea Bank, Ebeltoft afd. - udarbejdet et jubilæumsskrift, der i ord og billeder fortæller foreningens historie og belyser dens mange aktiviteter før og nu. Jubilæumsskriftet blev præsenteret ved receptionen og studeret omhyggeligt af deltagerne, der hver fik et eksemplar med hjem, ligesom man kunne forsyne sig med 4 forskellige hæfter med vildtopskrifter, udgivet af Danmarks Jægerforbund.