De gamle protokoller beretter om tidligere tiders fællesjagter

Tidligere tiders fællesjagter

Som nævnt tidligere, synes foreningen ikke at have haft nogen protokol fra stiftelsen i 1933 og frem til 1947, hvor den ældste af de protokoller, vi kender til, starter. Den allerførste side i denne protokol lyder således :

”Bestyrelsesmøde afholdtes d. 25. September 1947 på Lykkestrup for planlæggelse af klapjagten d. 5. oktober.

Det vedtoges at:

Jagten begynder kl. 9.

Frokost af medbragt Mad på Lykkestrup kl. 12.00.

Foreningen skaffer øl og snaps.

Samling i skolen Kl. 19.30 med Lodsejerne.

Konsulenten (Bjerg Thomsen) viser Jagtfilm.

Fælles Kaffebord Kl. 21.00.

Derefter Vildtspil.

Der bødes til Foreningens Kasse: for at skyde en Fasanhøne 3,00 .

                                                      for at skyde en Raa 10.00

 

B. Mikkelsen                                                                                         Ole Olsen

                                                                                       Holger Møller ”

 

Som det vil forstås – og som vi også har fået fortalt – var det sådan, at alle lodsejere omkring Elsegårde og Øer stillede deres arealer til rådighed for afholdelse af en sådan årlig fællesjagt, der altid sluttede med et arrangement i skolestuen, hvortil alle lodsejerne inviteredes med, og hvor der vistes jagtfilm, var kaffebord og afsluttedes med bankospil om det i dagens løb nedlagte vildt.

Det er nærliggende at antage, at det har foregået på samme måde, eller noget lignende, i foreningens første 14 år. Disse fællesjagter fortsattes til slutningen af 1960-erne.

Fra generalforsamlingen den 19. august 1961 kan læses: Det vedtoges at afholde en festlighed i Skoven med Dilettant. Det vedtoges at optage passive medlemmer til en krone uden medlemsblad. Det vedtoges at afholde en fællesjagt umiddelbart før festen i Skoven, og eventuelt vildt skal bortloddes ved festen.”

Fra generalforsamlingen den 27. februar 1962 berettes at ”Der har været afholdt 3 jagter på ræve, hvorved der nedlagdes 5 Ræve og 1 grævling.” Altså ikke noget om egentlig fællesjagt. Men så ved generalforsamlingen den 22. juli 1965 kan vi se at ”Det vedtoges at afholde Fællesjagt i løvskoven omkring 1. november. Nærmere herom vil blive meddelt” og fra generalforsamlingen den 1. august 68 læser vi: ”Det vedtoges at afholde en Fællesjagt i Oktober eller November, for Foreningens medlemmer.” – Men ved den efterfølgende generalforsamling den 12. februar 1968 er så protokolleret: ”Formanden oplyste, at den Jagt, som var vedtaget ved sidste Generalforsamling, ikke blev til noget, fordi han syntes, der var for lidt vildt”. – Dette er protokollens sidste beretninger om fællesjagterne, som de afholdtes i foreningens første mange leveår.

 

De gamle protokoller beretter om tidligere tiders fællesjagter