Oplevelser under andetræk i "Slusesåten" 2023-24

05. november 2023:
Denne gang måtte Hejne ikke "nøjes med" en måge og en krage

Hejne fortæller:
"Det måtte blive til et billede fra vildtkrogen da kameraet drillede lidt i mørket.

En rigtigt god aften i slusesåten med min gode ven Alvaar og hans gæst. Efter at have indtaget en lille skarp tog vi poster i den østlige ende af slusesåten; gæsten fik pladsen hvor der tidligere var skudt ænder i år, jeg i midten med hund og Alvar på min anden side. Ca. en halv time efter kom der to ænder ind over, nok tættest på gæsten, men da der ikke skete noget, tog jeg min chance og sendte et skud efter den bagerste and, som forsvandt fra himlen med et ordentlig plask i den våde såt. En hurtig apportering i de tætte siv sikrede, at vi kunne affange anden og få den på tasken. Det hele blev afsluttet med en øl og lidt jægersnak, inden vi atter drog hver til sit.
Stort tillykke til Hejne med anden (moin ikke, den smager bare lidt bedre, end sølvmågen og kragen ?)

24. oktober 2023:
Hejne Ferjani var på morgen-andetræk i Slusesåten, men fik ingen ænder med hjem, - men derimod en sølvmåge og en krage

Hejne fortæller:
"Andetrækket, hvis man kan kalde det for det,  gav en måge og en krage. Der godt nok mange krager i området..
Der kom lidt ænder, meget højt, og en flok gæs, selvfølgelig 50 m. fra mig; men ellers på skudhold.
Jeg mødte en ældre mand, der var på jagt med båd. Han havde tit set råvildt springe over hegnet ind i såten i år, så det lover godt. Jeg kom igen til at tale godt om foreningen, så jeg tænker, du får en ansøgning i nærmeste fremtid.
Hilsen
Hejne"

Tak til Hejne for både foto og beretning. Tillykke med resultatet og TAK for nedlæggelsen  af de to marodører.
Den ældre havjæger skal være velkommen til at kontakte os.

08. september 2023:
De første to "søgte Disana´s gunst" på andetræk i Slusesåten

De to var Hejne Ferjani og Jón À. Hjaltason. Hejne fortæller, at der var rigtig mange ænder i luften fra havet og ind over land. Desværre næste alle sammen udenfor skudhold. Det lykkerdes dog Jón at få ram på en enkelt gråand. Denne:

15.-09..-2023:
Andet trækjagtsforsøg i "Slusesåten" - igen med udbytte:

Det var igen hejne og Jón, der forsøgte sig. Også denne gang var der ænder i luften, og det luykkedes (igen) Jón at "få noget på tasken - denne gang to - gråænder.
Mern Jón fortæller også: "Havde det ikke været for Hejne og hans dygtige hund, havde jeg aldrig fundet dem" !

Ja, - det illustrerer jo med al tydelighed vigtigheden af at have en god appoorterende hujnde å jagten ! - Tillykke til Jón og tak til Hejne og hans dygtige hund 

Den ene af Jóns to ænder