22. januar 2024:
Arbejdet i Friluftsrådet og Den Regionale Hjortevildtgruppe

Ved generalforsamlingen i aften aflagde vort medlem, Klaus Fogh, der er Djurslands repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse og i Den Regionale Hjortevildtgruppe beretning om arbejdet i disse to fora. Det er den samme beretning, som Klaus Fogh aflagde ved årsmøderne i h.h.v. Norddjurs og Syddjurs Jægerråd.
Her er beretningen (Klik på den lille skrift under overskriften) :