INDIVIDUEL TRÆKJAGT I ”SLUSESÅTEN” PÅ ØER.

Som bekendt har vi stadig jagten i ”Slusesåten” på Øer, og bestyrelsen og jagtudvalget har besluttet, at for at vore medlemmer kan få mest mulig udbytte for deres kontingent, vil det i december og januar være muligt at tage på individuel trækjagt her, - efter duer, ænder, gæs, krager og skader, - ligesom der må nedlægges ræv og mårhund, hvis en sådan skulle komme på skudhold.

Da vi imidlertid altid skal vide hvem, der er på reviret, og hvornår, er det vigtigt, at man senest kl. 18.00 dagen før man agter sig derud, meddeler dette til Jørgen Brøgger. Hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig, vil de alle få besked om, hvem de andre er, så man sammen – ikke alene kan, men skal – aftale hvem, der sætter sig hvor. – HUSK også, at jagtlovens bestemmelser om, at der skal medbringes apporterende hund, selvsagt skal overholdes !