Bukkejagt 2024

Sædvanen tro er der mulighed for at deltage i sommer-bukkejagt på foreningsreviret. Det sker som altid ved inddeling af de interesserede i ”hold”, således, at alle hold får en af de første dage, d.v.s. i uge 20, hvorefter der fra og med uge 21 er hele uger til hvert hold, hvor holdene så internt melder/aftaler hvem, der er på reviret hvornår, og hvor man sidder.
De, der gerne vil være med i puljen skal melde det til Jørgen Brøgger (e-mail: jb@joergen-broegger.dk , tlf./sms 40 35 22 11 senest mandag den 1. maj (gerne tidligere). Derefter rundsender vi mail til alle i puljen med oplysning om holdinddelinger og tildelte ugenumre samt øvrige oplysninger.
Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om der er nogle bestemte, man gerne vil være på hold sammen med.
Prisen for deltagelse i bukkepuljen er igen i år 500,- kr., der skal være betalt senest den 30. april.
Nedlagt buk tilfalder skytten, der herefter udtræder af puljen.
Alle stiger på ”nord” og ”syd” må benyttes under bukkejagten. Al jagt skal ske fra stigerne, der må ikke pürsches rundt på reviret. Dog må der på vej til og fra stige 1,2, 3, 4 og 5 på Nord nedlægges buk, hvis der er forsvarligt kuglefang, hvilket, der jo er gode muligheder for i det kuperede terræn dér.
Som vanligt vil der i år også være mulighed for at drive bukkejagt i Slusesåten på Øer.
Der vil i bukkepuljen også være mulighed for at regulere mårhund både på Colindseje og i Slusesåten. På Colindseje er som bekendt etableret baitplads med vildtkamera og natbelysning i nærheden af stige 9. Vildtkameraet har tidligere vist flere forekomster af mårhund, dog ikke lige på det seneste, hvilket vi jo kun skal være glade for.
Reglerne for deltagelse i puljen er de samme som tidligere år. Se reglerne for deltagelse i bukkepuljen på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/bukkepulje-2023
Vi henstiller kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen deltager i foreningens riffelindskydning den 24. april, hvor der skal vises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse. Deltager man ikke i riffelindskydningen, men vil være med i puljen, skal man sende kopi af jagttegn og riffeltilladelse via mail til Jørgen Brøgger senest den 5. maj.