Gravjagt
19. januar 2024, kl. 09.30

Bemærk: Datoen er ændret fra den 18. til den 19. januar 2024

Knud Sørensen fra Grenaa, der er kendt gravjagtjæger med meget dygtige gravgående hunde kommer og hjælper os med at se, om vi kan få decimeret rævebestanden på Colindseje.

Vi mødes ved OK-tanken i Termestrup kl. 09.30

hvorfra vi kører direkte ned til laden på Sydstykket, hvor Knud giver os nærmere instruktioner, inden vi bliver fordelt. Det er kun et par få særligt udvalgte, der går med Knud til gravene, mens vi andre bliver posteret de steder, hvor det må forventes, at ræven søger mod, hvis den ikke falder i det øjeblik, hvor den lige er kommet ud af røret.

Vores ihærdige jagtudvalg har i sensommeren renoveret kunstgravene i de to remiser h.h.v. ved stige 7 og nord for andesøen, hvorfor vi håber på et bedre resultat end sidste år, da vi også havde besøg af Knud Sørensen, men måtte konstatere, at kunstgravene var faldet sammen, - og i naturgravene var der kun grævling. Udover kunstgravene agter vi også at besøge de naturgrave, vi har registreret på reviret, så kan vi jo håbe på, at det i år ikke er grævlinge, der bebor dem. Vildtkameraet har også vist os, at vi har mårhund på reviret, så kan vi være heldige også at få ram på en eller flere af dem også, vil det jo kun være en ekstra gevinst.

Da vort gode medlem Alvaar Friis hørte, at vi skal have denne gravjagt, sagde han prompte, at kan vi tage ud til hans revir i Sjellebro og fortsætte jagten dér. På Alvaars revir dér er der nemlig også en nyrenoveret kunstgrav, ligesom der ofte er både ræv og mårhund over jorden.

Da det således kan blive en halvlang dag, tager vi madpakker med. Dem sætter vi til livs i jagthytten på Colindseje, inden vi fortsætter til Sjellebro.

Tilmelding til K.A. Hansen tidligst torsdag den 4. januar og senest fredag den 12. januar 2024 (tlf./sms: sms: 2866  7345, e-mail: kahansen882@gmail.com). – På Alvaars revir kan vi kun være 12, hvorfor det bliver de 12 først tilmeldte, der kommer med derud, - men på Colindseje er der jo plads til alle, der har lyst (det kan jo også være, er der er nogen, der godt vil nøjes med denne del), så undlad ikke at tilmelde Jer.