Fotoalbum
2020

28. december 2020:
Hyggelig og stemningsfuld "Julejagt", vejrliget til trods, - og med perfekt corona-håndtering

Efter et enkelt ("lovligt") afbud kl. 07.00 deltog 18 ud af 19 tilmeldte medlemmer i årets traditionelle "Julejagt". Det var jo tilnærmelsesvis det dobbelte af, hvad vi måtte være i forhold til det gældende corona-forsamlingsloft, hvilket der selvsagt blev taget "hånd om" på forhånd. Dekltagerne blev på forhånd delt op i to hold - meddelt til alle forud for "dagen". Begge hold mødte på P-pladsen ved "Skæppen og Fjerdingkarret", hvor der holdtes to selvstændige paroler med ca. 40 m. afstand mellem de to hold og indbyrdes forskriftsmæssig afstand internt på hvert hold.
INGENM gik forinden rundt for at hilse på hinanden. Efter parolerne kørte "Hold 1" først til Jesper Sørensens revir "Karpensø Skov" ved Stubbe, og derefter til Kaj Martinussens revir, Kløvsign, på Øer.
"Hold 2" kørte først til Torben Nikolaisens revir ved Gråske og derefter til foreningsreviret "Slusesåten" på Øer.
Da begge jagter var færdige, samledes man - stadig fysisk adskilt med stor fysisk afstand på hver sin side af det store bål udfor Kajs jagthytte, hvor der holdtes parade, efterfulgt af "madpakke-spisning" i det fri.
På Jespers revir blev der lettet en fasanhøne og en sneppe, horaf hønen faldt for et velrettet skud fra jagtværten, mens sneppen behændigt sørgede for, at det var umuligt at afgive skud til den. På Kajs revir blev der lettet en enkelt sneppe, som det heller ikke var muligt at afgive skud til.
På Torbens revir blev der lettet en sneppe og et stk. råvildt, der dog begge "salverede sig" på nabosiden af skellet. - Inden der kørtes videre til "Slusesåten", var Torben vært ved en læskedrik ved sin hyggeligen jagthytte. I "Slusesåten" blev der set i hvert fald 4-5 duer, 3-4 snepper og 2-3 stykker råvildt. Lidt vanskeligt at vurdere, om det er det samme, alle har set. Der var et forbisdkud til en af duerne, mens alle snepperne var udenfor skudhold. Eåvildtet holdt stærkt i de tætte siv, men to af dem kom tilsidst ud. Et fint lam faldt for et enkelt velrettet skud af henrik Larsen, mens gammelråen nåede at vende om, d den ellers var fint på vej mod vort nue medlem, Torben Jakobsen.
I løbet af formiddagen oplevede vi et "rigtigt møgvejr" med regn og strid blæst, hvilket ikke mindst gik ud over posterne på vandsiden af "Slusesåten".  Heldigvis stilnede regnen af igen, inden vi samledes på hver sin side af bålet udenfor Kajs jagthytte, hvor vi efter paraden indtog vores medbragte madpakker  i hyggeligt samvær, - på forskriftsmæssig indbyrdes afstand.
Her er nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. december 2020:
Hyggelig formiddagsjagt, - den sidste inden jul

13 glade nimrødder deltog i den sidste foreningsjagt inden jul, og alle fik en god og hyggelig formiddag ud af det. Dagen var endda begunstiget af noget så sjældent i denne tid som tørvejr ! - dog krydret med forholdsvis kraftig blæst, og da jagten foregik i Slusesåten på Øer, var det en kold omgang, især for de skytter, der stod på post langs havet. Bægrene til "parolebitteren" kunne heller ikke stå selv, før der var fyldt "sigteolie" i dem.
Der blev ialt set 3 harer, 2 snepper og en and. Der var forbiskud til to af harerne og sneppen.
Efter Slusesåten havde vort gode medlem Kaj Martinussen inviteret til også at drive hans revir, "Kløvsign", der ligger kun 2 min. kørsel fra Slusesåten. Her var der heldigvis mere læ, så det var knapt så koldt at stå på post. Der blev set en enkelt sneppe og en hare, uden at nogen kunne komme til at skyde til dem. Efter såten bød Kaj på en øl/vand ved sin jagthytte. Her gik snakken livligt og hyggeligt i små "corona-grupper", inden vi kl. 12.30 brød op og ønskede hinanden en glædelig jul. Inden opbruddet takkede formanden Kaj for invitationen og overrakte som tak en flaske, hvis indhold var neregnet til at brygge hjemmelavet kryddersnaps på.
Her er nogle "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

13. december 2020:
Hyggelig "Juleoptakt" med meget vildt og flot parade

De 13 medlemmer, m/k, der deltog i foreningens "Juleoptakt", fik alle en dejlig dag. Ikke alene så vi meget vildt og fik en flot parade, men midt i det ellers ulidelige regnvejr, vi har haft i lang tid, var vi begunstiget med tørvejr og vindstille (Kalø Vig var havblik !).
Efter morgenkaffe og parole i overensstemmelse med alle gældende corona-forskrifter drev vi sydstykket af "på den sædvanlige måde". Der plejer normalt altid at være ænder i andesøen, om ikke mange, så dog nogle få stykker. Dette var så undtagelsen, der bekræftede reglen. Ikke en eneste ! Til gengæld lettede det hold skytter, der tog opstilling langs grøften, en stor flot fasankok, der fløj ind i mosen. Og i remisen ovenfor søen lettede drevet 2 stk. råvildt, der imidlertid gik over skellet til naboen, uden for skudhold. I mosen lettede der også to stk. råvildt, der begge gik basgud uden at blive skudt til. Desuden lettede der en 8-10 fasaner og en sneppe. De afgivne skud hertil leverede to høner. I "Oles remise" lettede der yderligere en fasanhøne, der også faldt for et velrettet skud. Til gengæld var der ikke noget i olieræddikerne. "Den obligatoriske anti-dehydreringspause" blev afviklet ved jagthytten, - stadig med hensyntagen til allle gældende corona-restriktioner.
Efter pausen blev 3 mand tilbage for at rigge an til det "traditionelle juleoptakt-traktement", mens de øvrige kørte på nordstykket, hvor området omkring "Den Gule Gård" og remisen ved stige 2 blev drevet af. I remisen blev der lettet et dyr og 2 fasaner, en høne og en kok. Det blev kun til kokken, der da også faldt dødskudt til jorden.
Vel tilbage ved jagthytten holdtes parade - 4 fasaner, 1 kok og 3 høner - samt auktion over vildtet, hvorefter der var "individuel portions-servering" af gode grillpølser med tilbehør samt en julebryg og en dram, hvormed vi ønskede hinanden glædelig jul, inden vi brød op ved 14.00/14.30-tiden.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. (Fotos: Søren veng og Jørgen Brøgger)

09. december 2020:
Dejlig invitationsjagt med meget vildt, - blot ikke på paraden

Ialt 13 medlemmer deltog, da Chr. Kouidal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer på jagt på deres revir ved Holme. Ved parolen var der hilsen fra den ene af dagens værter, Peter, der bor i Brabrand, og som efter gårsdagens meldinger om strammere corona-restriktioner i bl.a. Aarhus Kommune, ikke følte det asnsvarliugt at komme til Ebeltoft, før han var blevet smittetestet, hvilket først kunne ske "på lørdag".
Efter parolen startedes med "skoven", der blev drevet af "både frem og tilbage". I fremdrevet blev lettet to dyr, to harer og en fasankok. Sidstnævnte fløj bagud efter et par salutskud. Begge harerne og det ene dyr gik over vejen over i sommerhusene. Det andet dyr gik ud på stubben over mod læhegnet, men da det så Kim, vendte det prompte om og gik ind i skoven igen.
Efter "skoven" deltes vi i to hold, hvor det ene drev marken nærmest vejen af op til "den røde gård", derefter remisen og til slut "den grønne mark", væk fra vejen, ned til "skoven" igen. På vejen op til "den røde gård" blev der skudt forbi til en hare, og i remisen lettede der et dyr og en sneppe, som der ikke blev skudt til.
Det andet hiold drev "firkanten" ("majsmarken") af, svingede rundt og gik gennem læhegnet ind på "brakken". Ligesom holdet skulle til at gå gennem hegnet ind til "brakken" lettede der en hare inde på "brakken". Den forsvandt skyndsomst ud af skudvidde.
 De to hold mødtes herefter ved "skoven" til en "anti-dehydreringspause", hvor Georg kunne fortælle, at da han var gået ind til bålstedet med brænde, stod det dyr, der havde været ude på stubben, derinde kun 5 m. fra ham. Fantastisk, at det har omgået drevet på vej både frem og tilbage (Georg deltog ikke i "trampejagten" grundet en fibersprængning).
Da tørsten var slukket, blev Christian og Georg tilbage for at tænde op på bålet og begynde at varme dådyrsuppe til "den sikre såt". Resten tog til bakken ved sommerhusene, hvor de dårligt gående blev sat på post langs sommerhusene, og drevet gik af hensyn til vindretningen nedefra og op. Posterne var desværre ikke kommet helt på plads, , og havde ikke fået patroner i bøssen, da den første hare kom lige netop dér, hvor sidstemanden skulle til at postere sig. Lidt senere lettede drevet endnu en hare  ned mod vejen. Også den forsvandt efter at være blevet hilst med 2 "salutskud".
Slutteligt samledes alle ved bålstedet i "skoven", hvor dagens jagtværter bød på dådyrsuppe og julebryg. En god og hyggelig afslutning hvor snakken gik, og alle var begejstrede over alt det vildt, vi havde set, uagtet at der ikke lå noget af det på paraden.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

28. november 2020:
Fantastisk jagtdag med masser af vildt og flot parade

Dagens parole blev holdt af kasserer Kim V. Larsen, der ogs¨å ledede jagten, da formanden måtte melde afbud, da hans bil var punkteret på vej til jagten.
Kim fortæller om den fantastiske jagtdag:
"Jeg er godt nok ked af, at formanden gik glip af dagen, for vi har nok haft den mest fantastiske jagtdag i mands mine, i hvert fald hvad angår vildt. Der blev set og/eller skudt vildt i alle såter.
Vi startede vanen tro med morgenkaffe efter den anviste (corona-)opdeling, fik en bitter, som var doneret af Jón, hvorefter jeg selv holdt parolen. Vi kørte så til Syd og startede med andehillet, som vi plejer. Derude blev der lettet en kok og to krikænder, som  alle desværre fløj videre. Men i remisen obvenfor lettede der en hare, som blev leveret af Kim, Sørens gæst. Vi fortsatte til mosen, og da vi jo var mange skytter, kunne vi dække helt fint af. Inde i mosen var der et fyr, som løb bagud - der var ingen, som havde frit skud - og en sneppe, som fløj ud foroven og blev skudt. Inde i mosen lettede også en kok, der blev skudt af Jón. I "Oles remise" må jeg med skam fortælle, at en hare løb ud lige mellem Hebnrik Larsen og mig selv.  Der var lige blevet råbt "Vi er igennem !", hvorefter vi knækkede bøsserne og var ved at tage patroner ud, da haren fér ud af remisen imellem os.  Så kan man lære at vente, til der blæst af ! Det måtte jeg høre en del for resten af dagen.
I olieræddikerne ved ruinen var der ingen fugle, men en hare, der blev nedlagt af Ole Bjerregaards gæst, Philip, som havde posten på den anden side af skellet.
Efter vandingspausen oppe ved jagthytten gik et hold langs hegnet ned til vandhullet, og på deres tilbagetur blev der skudt en kok.  Det store hold tog turen fra Den Gule Gård  ud i fodermarvkålene, hvor der blev nedlagt en høne lige i starten af såten. I remisen ved stige 2 var der en jkok, som desværre fløj for hurtigt/skævt/højt (forklaringerne var mange). I denne såt så vi også 5 eådyr, som kom løbende oppefra, og som stak over til naboen.
Ialt i alt blev der nedlagt 1 sneppe, 2 kokkw, 1 høne3 og 2 harer. Under auktionen var Tina god til at b yde emnerne op, så foreningen fik en god pris for vildtet.  Alt i alt en rigtig spændende dag. Der var 3 gæster med, hvoraf de 2 fik nedlagt vildt, så det var dejligt, at gæsterne fik noget ud af dagen".
Vi siger tak for beretningen og de mange fine billeder til Kim, - der med vanlig klædelig beskedenhed har undladt at fortælle, at det var ham selv, der nedlagde sneppen og fasanhønen. Det bør naturligvis fortælles, hvilket det så er nu. Også tak til Klaus Boll, der har leveret de to sidste billeder fra paraden.
Herunder nogle "velplacerede skud" fra den succesrige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. oktober 2020:
Dejlig jagtdag i skønt sensommervejr

10 uf af 12 tilmeldte mødte frem og dagen og omgivelserne i det allersmukkeste vejr, der snarere må betegnes som sensommervejr end som efterårsvejr. I mosen fløj en fasankok videre på trods af to angiveligt velrettede skud og i fodermarvkålen ved "Den Gule Gård" lettede der en sneppe, som  fløj fremad, inden nogen kunne nå at reagere. Men ellers var det en skøn dag med perfekt vejr og som altid godt selskab. Vi lader billederne fortælle. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. oktober 2020:
Så oprandt dagen ... "i Coronaens tegn"

Årets premierejagt havde samlet 11 deltagere, hvilket var noget mindre end "normalt". Det kan skyldes mange ting, men der er nok ingebn tvivl om, at Corona-situationen i landet har været en af årsagerne. Det var der dog taget højde for, og alle anvisninger fra myndighederne blev fulgt til punkt og prikke. Såvel morgenkaffe som madpakker blev indtaget udendørs omkring bålstedet med tilbørlig afstand mellem alle og med håndsprit i rigelig mængde. På paraden lå der to gråænder, nedlagt ud af de fem, der lettede i andesøen på syd. Derudover blev der både set råvildt og fasaner, uden at der dog blev skudt til noget afd et. Det var en helt igennem dejlig dag, hvorfor "hoffotografen" helt glemte at tage billeder "i terrænet" og kun fik taget dette ene fra madpakke-spisningen omkring bålstedet.

15. september 2020:
Hyggelig og udbytterig træningsaften på hjorte- og vildsvinebanen

Aftenarrangementet med træning i skydning til bevægeligt mål havde deltagelse af ialt 7 medlemmer, der alle havde en både hyggelig og udbytterig aften. Vi anbefaler absolut IKKE vores medlemmer til at skyde til bevægeligt mål, men er uheldet ude, og det kan ske for os alle, kan det blive nødvendigt at gøre det, og så er det godt at have øbvet sig.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

24. september 2020:
God og lærerig flugtskydningsaften

Foreningens interne flugtskydningsarrangement på banen i Gravlev havde samlet 14 deltagere, heraf to potentielle nye medlemmer. Søren Lund, Jón Á. Hjaltason, Mikkel Pærremand Gregersen og Tor R. kristensen fungerede som gode og kompetente instruktører med gode råd og vejledninger til alle, der havde brug herfor. Aftenen sluttede med hyggeligt samvær omkring grillen under halvtaget, hvilket ikke gjorde aftenen mindre vellykket.

22. august 2020:
Bronzemedaljer til Elsegaarde Jagtforening ved årets 6-kantskydning

Årets 6-kantskydning afvikledes på banen  i falkær med Rosenholm Jagtforening som arrangør. Vort hold, som sikrede sig bronzemedaljerne, bestod af; Søren Lund, Morten E. Andersen, Jón Á. Hjaltason, Mikkel Pærremand Gregersen og Poulæ Arne Nielsen.
Her er nogle stemningsbilleder fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse
:

11. september 2020:
Jón fik alligevel begge mårhundene

Da Klaus Boll og K.A. Hansen i dag var ude at fodre, fandt de ved remisen ved stige 2 en død mårhund, tydeligt død af et vom-skud. Der er ingen tvivl om, at det er "den anden", som Jón Hjaltason skød til onsdag aften. Debn er l'øbet ca. 200 m., inden den er forendt. Den mårhund, som Jón nedlagde onsdag aften, var en stor fed han, så Jón vurderede, at den anden nok var tæven. Det var det bare ikke ! Det var også en han, så der er ingen tvivl om, at der også er en tæve i området.

09.september 2020:
Første stk. vildt nedlagt i riffelpuljen, - stor fed mårhund.

Jón Á. Hjaltason havde sat sig til rette i stige 3, hvorfra han så to store mårhunde efterstræbe en rå med lam. Jón nedlagde resolut den ene, og skød også efter nr. 2, der imidlertid forsvandt op mod remisen ved stige 2. Ved skuddene kom der også en ræv frem, der ligeledes "lurede på" rålammet, men "tog bene på nakken". Klokken var 20.22, da Jón nedlagde mårhunden , der en stor fed han.

08. august 1010:
Så virker vildtkameraet igen

Vildtkameraet, der har være "i udu" et stykke tid, er heldigvis nu i funktion igen, takket være en fin "operation" asf Tor R. Kristensen.

13. juni 2020:
Vellykket familie-fisketur

Det var glædeligt, at vi efter corona-nedlukningen nu kunnen gennemføre den planlagte familiefisketur til Moesholm Put & Take. Bortset fra, at vi ikke fangede noget, var det en virkelig god tur med 20 deltagere, heraf 7 børn. Der var masser af guld- og regnbueørreder, de sprang, så det var en lyst at se på. Bide ville de bare ikke. Vandtemperaturen var alt for høj. Den situation havde Moesholms ejer forudset; derfor havde han plangt en lille konkurrence. Da vi stoppede "det officielle fiskeri". Han kom med 3 guldøreder i sin lille trailer og lavede så en gættekonkurrence om den samlede vægt af de fisk, således, at den, der kom tættest på det rigtige fik den største og så videre med den næststørste og den mindste.
Moesholm er et ualmindelig smukt område, og vi arrangerer helt sikkert en tur dertil igen næste år, - bare tidligere på året, når vandet ikke er blevet så varmt.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

03. juni 2020:
Hyggeligt bestyrelsesmøde omkring bålet ved jagthytten
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

16. maj 2020:
"Bukketræf" Corona-aflyst

15. maj 2020:
Tårne lagt ned, - stiger rejst i stedet

Vi har desværre måttet konstatere, at vores 4 tårne på "Syd" har været opstillet efter reglerne om skydestiger og ikke i henhold til reglerne om tårne. Det tog vi selvsagt konsekvensen af og lagde tårnene ned og opsatte i stedet lovlige stiger. - Vi nåede det lige inden bukkepremieren. Stor tak til Klaus, K.A, Tina, Preben og Georg !

10. maj 2020:
Stigen i Slusesåten genrejst

En håndfuld gæve nimrødder mødte i dag op og genrejsete den væltede stige i Slusesåten. Det er helt tydeligt, at bnedtagningen er sket manuelt og med vilje. Flere af skruerne i afstivningen var skåret over. I konsekvens af denne kriminelle nedtagning er der nu etableret video-overvågning med forbindelse til mobiltelefon. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

02. maj 2020:
Nyt "tårn 9"

Vore to gode jagtudvalgsmedlemmer, Klaus Boll og Erling Lindhardt har fremstillet et nyt tårn med tag til erstatning for det tidligere tårn 9. Og i dag mødte de + K.A. & Tina Hansen, Kim V. Larsen samt vore 3 nye medlemmer, Tor R. Kristensen, Morten Waldstrøm og Torben Jakobsen op for at rejse det.  Mens de øvrige rejste og fastgjorde tårnet, viste Kim vore nye medlemmer rundt på reviret. - Klik på det enkelte for at se det i stor størrelse.

03. april 2020:
Så er der blevet mere plads i jagthytten

Vore utrættelige jagtudvalgsmedlemmer. K.A. Hansen iog Klaus Boll, har igen været i aktion.I dag har de nedtaget "halvmuren" mellem "opholdsafdelingen" og "køkkenafdelingen" i jagthytten, således at der nu er bedrev plads til alle, når vi skal indtage vore madpakker efter jagterne m.v.
STOR TAK til K.A. og Klaus !

24. marts 2020:
Igen konstateret mårhund på reviret:
Vildtkameraet har igen i aftes omkring midnat bekræftet tilstedeværelsen af mårhunde på foreningsreviret. Det (kameraet) tog disse to billeder (+ mange flere) af to mårhunde ved baitpladsen.

18. marts 2020:
Der er nu konstateret mårhunde på reviret
Beviset er her (fra vildtkameraet):

08. marts 2020:
Jagtforeningernes salonskydning
"Tæt løb" gav sølvmedaljer til Elsegaarde Jagtforening

Vi deltog med 3 hold, d.v.s. 9 skytter. Konkurrencen havde samlet ialt 51 skytter, der tilsammen afgav 1.020 skud. Desværre måtte vi afgive vinderpokalen, som vi vandt sidste år, men det var med "kamp til stregen". Tirstrup-Hyllesteds Hold 2 og vort Hold 2 skød begge 430 points, hvorfor placeringerne som bnr. 1 og 2 skulle afgøres ved antalt x-tiere. Og her trak Tirstrup-Hyllested det længste strå med 11 mod vores 6 af slagsen

22.februar 2020:
Vildt hyggelig Jagtfrokost
- Man kunne ogsåp "vende det om" og kalde det "hyggelig vildt-jagtfrokost". Traditionen tro markerede foreningen afslutningen på jagtsæsonen med en hyggelig frokost, der glædeligvis havde rekord-deltagelse i forhold til tidligere.
En frokost, der bød på flere lækre vildt-specialiteter. Menuen lød:
Marinerede sild med karrysalat - hjemmelavede stegte sild i eddike med lune bløde løg - røget dyrekølle med røræg og/eller hjemmelavet flødepeberrod og hjemmelavet rævesauce - dyreleverpostej med bacon og rødbeder - røget fasanbryst serveret på salatblad med hjemmelavet flødepeberrod og/eller hjemmelavet rævesauce - små canapéer med fasanpostej & chornicons - tarteletter med fasan og skovsvamoe - 2 slags skære ost (stærk og mindre stærk) samt god god skimmelost - afsluttende med kaffe og småkager.
Som altid ved disse hyggelige arrangementer var der arrangeret "den traditionelle udstilling" med foreningens gamle protokoller, andre historiske effekter iog trofæer fra vildt, nedlagt i det forgangne år. Alletiders hyggelige eftermiddag, hvor alle hyggede sig i hinandens selskab. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

09. februar 2020:
"Andeby genopbygget"

Tina Hansen, K.A. Hansen, Klaus Boll og Erling Hansen fra vort ukuelige jagtudvalgtrodsede regn og ruskog genudsatte andehusene i begge andesøer, h.h.v. nord og syd. - Imponerende indsats i det vejrlig: Regn og storm med vindstød af orkanstyrke ! STOR TAK til alle fire !

26. januar 2020:
Hyggelig afslutningsjagt

14 nuimrøddder, m/k, havde valgt at "tage afsked med jagtsæsonen" ved foreningens "afslutningsjagt". Det blev en rigtig "hyggedag", vor skudstatistikken oven i købvet var i top ! (ingen skud affyret).
Efter kaffe og rundstykker med efterfølgende parole drog vi til sydstykket, hvor vi først drev den store remise ovenfor andesøen af; derefter den lille remise, læhegnet og "Oles remise" og til sidst mosen. Ved den første sår kom der 4 gråænder helt perfekt til et par af skytterne, - men desværre er de jo ikke længere jagtbare her på landjorden. Derudover blev der intet set overhovedet. Om det skyldtes, at vejret var "tungt", skal ikke kunne sige. Frem ville det i hvert fald ikke komme.
Så var det lidt bedre, da vo fortsatte på "Nord", hvor der blev set/lettet 3 stk. råvildt, en hare og en gråand. Dyrene desværre udenfor skudvidde.
Efter en hyggesnak omkring bålet lod vi de medbragte madpakker "vederfares fuld retfærdighed" indendøre i jagthytten, ledsaget af ekstra megen hyggesnak, en sang og jagtfiskalens muntre bemærkninger.
Alle var præget af lidt vemodighed over, at det nu er slut for denne gang, omend en uges riffeljagt og februar-regulering af ræv og mårhund er tilbage. - MEN ..... vi glæder os til foreningens fioråprs-/sommerprogram kommer "på gaden", og vi kan tage hul på de aktiviteter, der hér vil blive udbudt.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. januar 2020:
Generalforsamling
30 medlemmer deltog i den indledende fællesspisning af velsmagende gule ærter. Efter spisningen dukkede yderligere 3 medlemmer op. Generalforsamlingen indledtes med tildeling af 50-års medlemstegn til fhv. formand, Niels Bertram Mikkelsen, og 25-års tegn til Stefan Milo Nikalaisen. Sekskantskydnings-dpokalen tilfaldt Jón Á. Hjaltason, rovvildtpokalen Max Sreinaer og kragepokalen (igen) Morten E. Andersen. "Årets Lys" tilfaldt Klaus Boll og Erling Lindhardt Hansen i fællesskab. Normalt tildeles denne hædersbevisning jo kun til en person. Da der i år var to, fik de i tilgift antikvarbogen "I Lampens SDkær" samt 2 antikke brændevinsglas, - med kraftigt pålæg om at mødes hver fredag ved fyraftenstid og dér tænde "Årets Lys". skænke sig hver en dram og endelig skiftes til at læse et kapitel højt for hinanden af "I Lampens Skær".