REVIR- OG VILDTPLEJEFORANSTALTNINGER
”Arbejdsdag ”  7. maj - vil du give en hånd med ?

Der er allerede gennemført en del revir- og vildtplejearbejder med udlægning og renovering af ”ducktubes” (andereder) på både ”Nord” og ”Syd”, plantninger efter ordningen "Plant for vildtet", jordfræsningog såning m.m.

Den 7. maj skal alle stiger eftergås, så de er klar til bukkesæsonen; herunder beskæringer m.v. for at skabe frie skudfelter.

Der mødes ved jagthytten kl. 09.00, hvor der ”holdes parole” og dagens opgaver fordeles (der vil naturligvis være en paroledram). – Medbring selv madpakke, så er foreningen vært ved en øl/vand hertil, når dagens opgaver er løst

Hvis DU vil give en hånd med, så det ikke kun skal være jagtudvalget, der laver, det, som alle i Bukkepuljen vil få glæde og gavn af, er du selvsagt meget velkommen !  Giv i såfald venligst Klaus Boll en melding herom: Tlf./sms: 40 20 47 30 – e-mail: klaus@boll-net.dk senest den 5. maj. – Oplys samtidig, hvad du evt. kan medbringe af værktøj (motorsav, buskrydder, grensav, høgenæb, grensaks, økse o.s.v.).