Førstehjælpskursus
søndag den 28. april 2024
i Aktivitetshuset på Festpladsen, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft

Som oplyst ved generalforsamlingen søgte vi sidste år TrygFonden om en hjertestarter til foreningsreviret på Colindseje, - grundet "kombinationen" mellem fotreningens gennemsnitdsalder (nogle medlemmer med hjerteproblemer) og det fysisk hårde terræn på især Nord-stykket- "I samme lys" søgte vi - og fik bervilget - et gratis førstehjælpskursus fra Danmarks Jægerforbund.
Desværre fik vi afslag på ansøgningen oim en hjertestarter men samtidig meddelelse om, at vi var velkomne til at søge igen. Og det har vi allerede gjort.
Det afholdes søndag den 28. april i Aktivitetshuset på Festpladsen i Ebeltoft i tidsrummet kl. 09.00-17.00. - Der er max.-deltagerantal på 12, hvorfor tilmelding er efter "først til mølle". Seneste tilmeldingsfrist er 14. april (til Jørgen Brøgger).
Foreningen er vært ved forplejning i løbet af dagen.