Generalforsamlingen vil (forhåbent- lig) bringe minder om mange gode oplevelser i det forgangne år :

GENERALFORSAMLING
Mandag den 22. januar 2024, kl. 18.00
i Fælleshuset på Skudehavnen i Ebeltoft

Hermed indkaldes til årlig, ordinær generalforsamling i overensstemmelse med de bedste traditioner, hvor vi indleder med hyggelig fællesspisning af de traditionelle.

GULE ÆRTER MED TILBEHØR

til en uændret pris af 150,- kr. pr. couvert, - excl. drikkevarer selvsagt  (dog incl. den afsluttende kaffe).  Øl, vand og brændevin sælges for 10,- kr. pr. stk./genstand.

Bindende tilmelding til spisningen bedes foretaget til Jørgen Brøgger, tlf.  8636 2538 / 4035 2211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 14. januar 2024, - men meget gerne tidligere.

Medlemmer, der ikke vil deltage i spisningen, men kun i selve generalforsamlingen, kan naturligvis møde op uden forhåndstilmelding.

Selve generalforsamlingen – der påregnes at starte kl. ca. 19.00 – har følgende

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
   
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat, skal fremsendes skriftligt til
  formanden, (Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft / e-mail:
   jb@joergen-broegger.dk), således, at det er fremme senest søndag den  januar 2024.
  Evt. indkomne forslag vil blive bekendtgjort via medlemsmail

   
 5. Fastsættelse af kontingent for 2025.
   
 6. Valg til bestyrelsen :
  På valg er Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger (villige til genvalg)

   
 7. Valg af suppleanter :
 1. Valg af revisor og revisor-suppleant :
  På valg som revisor er Christian Koudal med Søren Veng som suppleant (villige til genvalg)

   
 2. Eventuelt

Vi opfordrer alle til at medbringe krage- og skadeben, da KRAGEPOKALEN skal uddeles til den, der i årets løb har nedlagt flest krager og skader, samt ROVVILDTPOKALEN til den, der har nedlagt flest ræve og/eller mårhunde & vaskebjørne på de af foreningen arrangerede jagter i det forløbne år. Ligeledes skal vi have uddelt FLUGTSKYDNINGSPOKALEN til det medlem, der skød det højeste antal lerduer ved den årlige ”sekskant-skydning”. Og endelig skal vi evt. have uddelt ”ÅRETS BJØRN” til årets største ”bjørnejæger” og ”ÅRETS LYS” til et medlem, der har udvist en særlig fin, jægermæssig adfærd.

Vi håber på stort fremmøde, så vi dels kan få en god og saglig generalforsamling, dels en hyggelig aften i gode jagtvenners selskab.