JAGTFORENINGERNES ÅRLIGE SALONSKYDNING
Søndag den 3. marts 2024, kl. 09.00

Den årlige, indendørs salonriffel-skydekonkurrence mellem de forskellige jagtforeninger i Syddjurs Kommune foregår som altid på Ebeltoft Marineforenings skydebaner ved Marinestuen, Stockfletsvej 7, 8400 Ebeltoft. Alle skal skyde med de på banerne fremlagte rifler (Marineforeningens). Dette for at skabe ”lige vilkår for alle”.

Vi kan deltage med lige så mange 3-mands hold, som vi kan samle, herunder også børnehold (børn/børnebørn til medlemmer (max. 15 år) – og dermed potentielle nye medlemmer).

Hidtil har der ”kun” været to kategorier: Voksenrække og børnerække, men sidste år havde arrangøren (Rosenholm JF) også lavet en damerække, og ved det indlagte ”formandsmøde” vedtoges det derfor, at der fremover også skal være en damerække. Dermed ændrer voksenrækken navn til at hedde seniorrækken. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at kvindelige skytter selv kan bestemme, om de vil skyde i damerækken (altså på ”rene” damehold), eller i seniorrækken, d.v.s med frie holdsammensætninger m/k.

I seniorrækken skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 3 bedst placerede hold og de tre bedste individuelle skytter. I damerækken er der ligeledes præmie til hver skytte på de tre bedste hold.

Der er desuden en præmie til den bedste skytte fra hver forening, der deltager.

I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.

Derfor beder vi om, at de medlemmer, der gerne vil skyde for foreningen (herunder børn/børnebørn), melder sig til Jørgen Brøgger senest onsdag den 21. februar 2024, - men meget gerne tidligere. Det vil glæde os meget, om vi også i år kan mønstre et eller flere børnehold (og dermed få dem (børnene) gjort interesserede i at blive jægere). Så ”kom nu ud af busken” forældre og bedsteforældre !

Foreningen betaler hoved-/foreningsgebyret for hovedskydningen, mens skytterne selv bedes betaler det såkaldte ”holdgebyr” (250,- kr. pr. 3-mandshold, = 85.- kr. pr. skytte), - hvilket dækker skydningen, skiver & patroner m.v. samt det store morgenbord ved arrangementets start. Øvrig forplejning i løbet af dagen er ligeledes for egen regning (øl/vand, pølser m.v.).
Her ved siden af er stemningsbilleder fra tidloigere år. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se invitationen fra Syddjurs Jægerråd, der er dette års arrangør, her