INTERN FLUGTSKYDNINGSAFTEN
Fredag den 23. august, kl. 16.00-18.00
på Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær
Thorsagervej 28, 8544 Mørke

Med stor velvilje fra Rosenholm Jagtforening har vi lejet deres flugtskydningsbane i Falkær, som vi således har for os selv i disse to timer, så vi kan ”få pudset færdighederne af” inden jagtsæsonen sætter ind, og vi skal afgive vores skud mod levende vildt, der jo gerne skal ”falde i knaldet”.  Der-

for vil nogle af vores dygtige skytter assistere med gode råd og vejledning på banen.

Vi anmoder om, at alle, der har mulighed for at være der fra start kl. 16.00 vil være der til den tid, så vi kan få udnyttet tiden bedst muligt, og alle kan nå at ”komme igennem”, inden vi slutter.

Foreningen betaler banelejen, mens deltagerne selv betaler for duer og patroner. Patroner skal købes på banen (en del af lejeaftalen). Øl og vand kan købes på banen, hvor det også vil være muligt at købe en god grillpølse, når skydningen er slut.

Af hensyn til tilrettelægningen af aftenens forløb beder vi venligst om tilmelding, der gives til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40352211 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest søndag den 18. august.