Ryomgård og Omegns Jagtforening

22. november 2023

Invitation til ”Bevægelsesjagt på Djursland” lørdag 27 januar 2024.

Kære jagtejer/-lejer

  • Deltag i formiddagens bevægelsesjagt og hjælp med fornuftig forvaltning af vores rå-, då- og kronvildt.
  • Deltag i eftermiddagens spisning, spændende foredrag og lodtrækning.

Bevægelsesjagten afholdes for 5.te år af Ryomgård & Omegns Jagtforening. I januar 2023 deltog mindst 128 jægere på knap 3700 ha. og vi vil meget gerne være flere. Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene og evt. regulere.
Dette opnås da alle jager fra solopgang til kl. 11:00. Med flest mulige jagtarealer ”i gang” er chancen for at få vildtet i bevægelse større. Derved får vi et bedre indtryk af vildtbestanden og større chancer for at få noget for.  (Den enkelte afgør naturligvis hvad der afskydes i hans revir).

 

Program lørdag 27 januar 2024:

Solopgang – 11:00 Alle jager på egne revirer. (Tilmelding ønskes til vildtoptælling).

Kl. 12:00 – ca. 15:00 Fællesspisning, hyggesnak og foredrag inkl. lodtrækning på Mejlgaard Slotskro. (Tilmelding og betaling påkrævet). Først serveres en god varm ret, så hjemmelavet lagkage og kaffe. Derefter et spændende og højaktuelt foredrag m. vildtbiolog Niels Kanstrup; dr.techn. i riffelammunition og alvidende om alskens dyreliv.

Ryomgård & Omegns Jagtforening har, qua sin centrale placering på Djursland, et stort ønske om fornuftig forvaltning af vores klovbærende vildt og vil med dette arrangement yde sit bidrag.

Vi håber I vil slutte op om initiativet og glæder os til at se jer. - Og ikke mindst til at høre historierne fra dagens jagt. Vel mødt.

Jagtlig hilsen

Ole Severinsen, på vegne af Ryomgård & Omegns Jagtforening

Bevægelsesjagten anbefales af Danmarks Jægerforbund, Hjortevildt Djursland og Jægerrådene i Nord- og Syddjurs kommuner.

 

Alt det praktiske:

  • Formålet med bevægelsesjagten er observation og optælling af alt vildt, og evt. regulering. Men ikke mindst de gode, fælles jagtoplevelser. Sammen kan vi få et godt indtryk af vildtbestanden; både mht. antal og sundhedstilstand.
  • Deltagelse i jagten fra solopgang – 11:00 gratis: Alle, med jagt på Djursland, kan tilmelde sig til severinsen@sol.dk Jeres vildtobservationer indtastes i Jægers app eller mailes til ole.severinsen@sol.dk. Det samlede resultat videreformidles til ALLE jagtdeltagere, inkl. Hjortevildt Djursland til hjælp med det årlige bestandsestimat.
  • Deltagelse i eftermiddagens arrangement 12 –  15 koster 265,- kr.                

Adresse: Mejlgaard Slotskro, Mejlgaardvej 7, 8585 Glesborg

  • Først et varmt måltid inkl. øl/vand, derefter kaffe og hjemmelavet lagkage. Så er vi klar til et spændende foredrag med vildtbiolog og dr.techn. Niels Kanstrup, som fortæller om blyfri jagtammunition. Inden vi takker af for dagen trækkes lod om lidt præmier; så der er noget at køre hjem på.

Tilmelding gældende efter indbetaling af 265,- kr. (Mobile Pay 21 78 98 38) og mail (severinsen@sol.dk). Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet, senest 7/