FORMIDDAGS- OG INVITATIONSJAGT
i  ”Slusesåten” m.m.
Søndag den 14. januar 2024, kl. 09.00

Endnu en jagt mens der ikke er heste/får i såten. ”Same procedure as last Year”. Det vil sige, at vi mødes på den lille P-plads ved sydenden af såten, hvor vi afholder parolen og håber på en forholdsvis vindstille dag, både af hensyn til skytterne (især dem langs stranden) og for at kunne beholde indholdet af paroledrammen i bægeret. Efter såtens afslutning kører vi til Christian Koudals, Georg Sands og fam. Brøggers fælles revir i Holme,  hvor  vi tager 2-3  mindre såter  (afhængigt af hvor mange, vi bliver).  På reviret i Holme kan vi kun

Være 15 deltagere, hvorfor det bliver de 15 først tilmeldte, der kommer med dér. Men ret beset kan vi jo godt være flere end 15 i Slusesåten, så hvis der er medlemmer, der har mod på kun at deltage her i tilfælde af, at listen er fuldtegnet, er de velkomne.  Dette bedes oplyst ved tilmeldingen til  K.A.  Hansen  (tlf./sms &

mail som tidligere nævnt) tidligst mandag den 2. januar og senest søndag den 7. januar 2024.

Afslutningsvis byder jagtværterne på en øl/vand, inden vi tager hjem ”til Mor, søndagsfrokosten og sofaen”.