Lidt stemningsindryk fra tidligere års julejagter :

Årets "Julejagt"
fredag den 29. december, kl. 09.00

Alle gode traditioner holdes i hævd, når Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen igen inviterer på "Årets Julejagt" på deres respektive, private revirer i henholdsvis Gråske, "Karpensø Skov" ved Stubbe og "Kløvsign" på Øer.
Vi mødes på P-pladsen ved "Skæppen og Fjerdingkarret" (hvor vejen til Tirstrup går fra ??) kl. 09.00, hvor dagens første paole holdes, og vi bliver delt i to hold, hvor det ene tager med Torben til Gråske og det andet med Jesper til "Karpensø Skov".
Når de to såter er drevet af, mødes vi ved "Slusesåten" på Øer, og når vi er færdige dér, kører vi til Kaj´s "Kløvsign" tæt ved "Slusesåten".
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse:
Slutteligt kører vi alle hjem til Torben, hvor vi indtager vores medbragte madpakker i Torbens nye og hyggelige jagtstue.
Af hensyn til de pgl. revirers "bæreevne" er deltagerantallet begrænset til 25, hvorfor tilmelding er efter "først til mølle"-princippet. Deltagelse koster "de obligatoriske" 20,- kr., der går til de velkendte formål.
Tilmelding til næstformand K.A. Hansen tidligst lørdag den 16. og senest Lille Juleaften, lørdag den 23. december.
Denne årlige juletradition er altod meget hyggelig og stemningsfuld, hvorfor vi håber på fuld deltagelse, og vi siger allerede nu STOR TAK for invitationen til Torben, Jesper og Kaj !
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse :