FORMIDDAGSJAGT - FORENINGS- OG INVITATIONSJAGT
i Slusesåten m.m. på Øer
Fredag 8. december, kl. 09.30

En lille hyggelig hverdags-formiddagsjagt af godt et par timers varighed. Vi starter med Slusesåten på Øer, hvorefter vort gode medlem, Kaj Birk Jensen, inviterer os med ud på en lille del af hans revir, der kaldes ”skrubbet”, og som ikke ligger ret langt fra Slusesåten.

Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten). Bemærk mødetidspunktet !

Af hensyn til ”bæreevnen” på Kajs revir er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 10 deltagere, efter ”først til mølle”-princippet.

Ret beset kan vi godt være flere end 10 i Slusesåten, så hvis der er medlemmer, der har mod på kun at deltage her i tilfælde af, at listen er fuldtegnet, er de velkomne. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen, der som altid foretages til K.A. Hansen tidligst lørdag den 25. november og senest søndag den 3. december.

Vi slutter dagen af med en lille ”anti-dehydrerings-seance” på Kajs revir, hvor foreningen er vært ved den pågældende ”antidehydrerings-væske”.