FORENINGS- OG INVITATIONSJAGT
i Slusesåten på Øer m.m.
Fredag 17. november, kl. 09.00

Det er en kendt sag, at ”der er for få weekender i jagtsæsonen” til at man kan deltage i alle de jagttilbud, man gerne vil. Derfor laver vi denne fredagsjagt, så vi får ”lidt luft” i weekenden. Vi starter med Slusesåten på Øer, hvorefter vort gode medlem Alvaar Friis inviterer på jagt på sit revir ved Sjellebro.

Vi mødes på P-pladsen mellem Færgehavnen og Slusesåten (syd for såten).

Slusesåten plejer at være ret så vildtrig på snepper, fasaner og harer; formentlig også en ræv eller to. Ligeledes er der flere gange observeret råvildt (sidste år blev der nedlagt et fint bukkelam og en sneppe på den første jagt i denne såt), ligesom terrænet ligefrem ”indbyder” til at huse mårhund.
Efter Slusesåten kører vi (gerne i så få biler som muligt) til Alvaar Friis´ revir ved Sjellebro, hvor der også skulle være muligheder for de mest almindeligt forekommende vildtarter.

Af hensyn til ”bæreevnen” på Alvaars revir er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 12 deltagere, efter ”først til mølle”-princippet.

Ret beset kan vi godt være flere end 12 i Slusesåten, så hvis der er medlemmer, der har mod på kun at deltage her, hvis der er flere end 12 tilmeldinger, er de velkomne. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen, der som altid foretages til K.A. Hansen tidligst lørdag den 4. november og senest søndag den 12. november.

Vi indlægger en lille ”madpakke-pause”, så husk at få madpakken med.